El passat dia 9 de gener va tenir lloc en els salons de l'Hotel Ultònia, de Girona, una sessió informativa organitzada pel Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de Girona, per tractar de la reforma de la Llei d'Arrendaments Urbans segons el Decret Llei 21/2018....

En el BOE del 29 de desembre s'ha publicat el Reial Decret Llei 27/2018 en el que s'adopten determinades mesures en matèria tributària i cadastral. Destaquem el següent: Prestacions de maternitat i paternitat: Es declaren exemptes de IRPF tant les prestacions de la Seguretat Social com...