La figura del lletrat assessor en les societats mercantils té cabuda en la normativa espanyola des de l'aprovació de la Llei 39/75 i del seu reglament de desenvolupament Reial decret 2288/1977. La importància del compliment de la llei radica, no solament que els administradors rebin...

L'Agència Tributària ha fet públiques totes les estadístiques relacionades amb l'impost sobre la renda de diferents exercicis, fins el 2016. Ens ha semblat interessant reproduir les dades que fan referència al rendiment net reduït declarat pels autònoms i empresaris, persones físiques, en el sistema d'estimació...