divendres, 23 febrer, 2018

Administracions

“Els membres d’una comunitat de propietaris que siguin empresaris o professionals es poden deduir la part proporcional de l’IVA suportat per la seva comunitat”

Un dels requisits per que els empresaris i els professionals es puguin deduir les quotes de l’IVA suportat es que disposin de la factura de la despesa al seu nom. Aquest requisit pot ser un problema quan la despesa no l’ha suportada directament l’empresari o el professional si no una comunitat de propietaris de que aquest forma part. Aquest fet ... Llegir més »

“Les comunitats de propietaris hauran d’inspeccionar els seus edificis”

El Diari Oficial de la Generalitat del 7 de maig del 2015 publica la nova regulació catalana sobre l’ inspecció tècnica dels edificis, que afecta a les comunitats de propietaris existents en la forma següent: Inspecció tècnica d’edificis (ITE); Tots els edificis d’habitatges hauran de passar l’inspecció tècnica (ITE) abans de complir els 45 anys d’antiguitat, i pel que fa ... Llegir més »

“ La revisió dels contractes segons l’IPC ha deixat de ser una previsió legal en l’arrendament d’habitatges”“

El legislador ha arribat a la conclusió de que el fet que l’economia estigui indexada (que els valors siguin revisats automàticament en funció d’un índex), no es bo en una economia desenvolupada con la nostra. Per això, en la La Llei 2/2015, de 30 de març, que ha entrat en vigor el passat 1 d’abril, ha adoptat un seguit de ... Llegir més »

“Les comunitats de propietaris i el model 347”

El model 347 es la declaració anual d’operacions amb terceres persones que aquest any s’haurà de presentar a l’Agència Tributària abans del dia 2 de març referent a les operacions de l’exercici 2014. En la declaració s’ha d’informar l’import del conjunt d’operacions amb terceres persones, quan superin els 3.005,06 € anuals. Les comunitats de propietaris, encara que no realitzin cap ... Llegir més »