divendres, 23 febrer, 2018

BUTLLETÍ MENSUAL

Nova declaració informativa referent a la cessió d’habitatges d’ús turístic – MODEL 179.

El Real Decreto 1070/2017, publicat en el BOE del 30.12.2017,  ha introduït un nou article 54.Ter al RD 1065/2007, de 27 de juliol, Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i desenvolupament de les normes comuns als procediments d’aplicació de tributs. La finalitat d’aquesta nova obligació informativa  és la prevenció del frau fiscal per ... Llegir més »

Molta atenció amb l’IVA

Segons informava ahir el diari Expansión, els funcionaris de l’Agència Tributaria rebran un total de 70 milions d’euros extra en concepte de bonus per productivitat si s’adhereixen voluntàriament a un pla pel qual hauran de treballar 12 hores extraordinàries amb la finalitat d’aconseguir una recaptació bruta de l’IVA, fins a novembre, de 90.800 milions d’euros en front dels 79.800 milions ... Llegir més »

Cotitzacions a la Seguretat Social pel 2018

En el BOE del dia 29 de gener del 2018, s’ha publicat l’Ordre ESS/55/2018, de 26 de gener, per la qual es desenvolupen les normes legals de cotització a la Seguretat Social i altres contingències per a l’exercici 2018. Destaquem el següent:   I.- REGIM GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL (RGSS) Bases mínima i màxima de cotització: Base mínima per ... Llegir més »

Les anomenades “ciberassegurances” per a empreses. Que son i que cobreixen

Cada vegada és més freqüent que es produeixin ciberatacs que danyen els sistemes informàtics de les empreses. La pèrdua dels actius d’informació, sigui per un accident fortuït (causes naturals, errors humans, etc.) o a causa d’un atac intencionat és una preocupació creixent per a les empreses de totes les mides i sectors. Les conseqüències d’un incident poden afectar a dades ... Llegir més »

Pla de control tributari pel 2018

Com cada any, en el BOE del 23-01-2018 s’ha publicat la Resolució de 8 de gener de 2018, de la Direcció General de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, per la qual s’aproven les directrius generals del Pla anual de control tributari i duaner del 2018. Destaquem el següent: Internet. Comerç electrònic. “Bitcoin”: Es prestarà especial atenció als nous models de prestació ... Llegir més »

Vals de menjador i xecs restaurant. Increment dels imports que estan exempts de IRPF.

El reglament de l’Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) permet que les empreses puguin satisfer als seus treballadors prestacions pel servei de menjador sense haver de tributar per IRPF. En el BOE del passat dia 30 de desembre ha estat publicat el Reial Decret 1074/2017 que, inclou, entre d’altres novetats, l’increment de les quanties exemptes que les ... Llegir més »

Rendiments d’activitats econòmiques. Deducció de les despeses de l’habitatge i dels vehicles de turisme.

Una de les qüestions més controvertides en l’àmbit fiscal de les empreses i professionals que tributen per IRPF en el sistema d’estimació directa, es la de si es possible deduir dels seus ingressos les despeses originades pels bens patrimonials particulars de la seva propietat, siguin l’habitatge o el vehicle de turisme, quan els utilitzin parcialment en l’exercici de la seva ... Llegir més »

La lletra petita obliga a un banc a perdre’s els interessos

Recentment l’Audiència Provincial de Castelló, per mitjà d’interlocutòria núm. 211 dictada el 7/9/2017, va acordar anular una clàusula d’un contracte bancari (concretament, la clàusula d’interès remuneratori) pel tamany de la lletra, atès que era tant petita que es requeria una lupa per la lectura. Destaquem: Els contractes han de ser clars: Els consumidors tenen dret a rebre un contracte en què les ... Llegir més »

Revaloració de les pensions i prestacions públiques per al 2018

En el BOE del dia 30 de desembre del 2017 s’ha publicat el Reial decret 1079/2017, de 29 de desembre, sobre revaloració de pensions de classes passives, de les pensions del sistema de la Seguretat Social i d’altres prestacions socials públiques per a l’exercici 2018. Destaquem: Revaloració de les pensions: S’estableix de forma lineal aplicant un 0,25% a les quanties ... Llegir més »