divendres, 23 febrer, 2018

BUTLLETÍ MENSUAL

“Contractes de treball. Reduccions i bonificacions 2017”

En l’actualitat conviuen quatre modalitats de contracte de treball: Indefinit, temporal, per a la formació i l’aprenentatge i en pràctiques, cada una amb les seves característiques, i amb les seves clàusules específiques que poden presentar cadascun d’ells, en funció de les peculiaritats del treballador i/o de l’empresari, així com els seus incentius o bonificacions. Com per exemple: contracte per a ... Llegir més »

“La plusvàlua municipal es pot evitar”

Quan es transmet un immoble els ajuntaments cobren l’anomenada plusvàlua, que és un impost que grava l’increment de valor dels terrenys urbans. L’impost es calcula en funció del valor cadastral del solar i del nombre d’anys que hagi transcorregut entre la data de la transmissió de l’immoble i la de la seva adquisició anterior. Quan els terrenys anaven pujant sempre ... Llegir més »

“El registre de jornada un altra cop”

En un article del passat 27 de desembre informàvem de les instruccions que havien rebut els inspector de treball per perseguir les hores extra i exigir que les empreses registrin la jornada dels seus treballadors. En les instruccions hi consta que el registre de jornada ha de garantir la fiabilitat i la invariabilitat de les dades. Sempre que l’empresa utilitzi ... Llegir més »

“Compte amb els acomiadaments no justificats efectuats durant o després d´una baixa laboral de previsible llarga durada. Casos de nul·litat”

Segons una recent Sentència de 01 de desembre de 2016 del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, es consideren nuls els acomiadaments derivats d’una incapacitat de llarga durada. És a dir, no hi cap la extinció amb indemnització i l´empresa vindrà obligada a la readmissió del treballador amb pagament de salaris de tramitació. Arrel de la senyalada sentència, els ... Llegir més »

“Ajornament dels impostos. Més facilitats pels autònoms”

El passat 13 de desembre varem publicar un article amb el títol “Primeres mesures fiscals i socials del Govern Rajoy”, en referència al Reial Decret llei 3/2016 del passat 2 de desembre, en el que informàvem que s’havia eliminat la possibilitat d’ajornament o fraccionament de determinades obligacions tributàries a partir del dia 1.1.2017. Ara ha estat publicada en el web ... Llegir més »

“IRPF sobre els rendiments del capital i guanys patrimonials que s’obtingui el 2017”

Transmissió dels drets de subscripció preferent d’accions cotitzades a borsa: Fins a l’exercici 2016, inclòs: L’import obtingut per la de venda dels drets de subscripció preferent es restava del valor d’adquisició de les accions que donaven dret a l’ampliació i sols s’havia de declarar el guany o la disminució patrimonial en el moment de venda de les accions. A partir ... Llegir més »

” El permís de paternitat ja es de quatre setmanes”

Després de diverses pròrrogues, a partir del dia 1 de gener de 2017 el treballador tindrà dret a que es suspengui el seu contracte de treball, per causa d’una nova paternitat, durant quatre setmanes ininterrompudes a jornada completa o vuit setmanes a mitja jornada, ampliables en els supòsits de part, adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment múltiples en dos ... Llegir més »

“Aprovat el nou sistema de gestió de l’IVA basat en el subministrament immediat d’informació (SII) i altres obligacions en matèria d’IVA”

En el BOE del dia 06-12-2016, s’ha publicat el Reial decret 596/2016, de 2 de desembre, que ha establert canvis importants pel que fa a la gestió de l’IVA i que a partir del dia 1 de juliol del 2017 obligarà a les gran empreses a subministrar informació immediata a l’Agència Tributària. Destaquem: A qui s’aplicarà el sistema d’informació immediata ... Llegir més »