divendres, 23 febrer, 2018

BUTLLETÍ MENSUAL

“S’ha simplificat la comptabilitat de les petites i mitjanes empreses, incloses fundacions i associacions”

La informació que donarem a continuació tant sols afectarà a les empreses que venen obligades a dur la seva comptabilitat ajustada al Codi de Comerç així com a les fundacions i associacions. Dit d’una altra manera, no afectarà a les empreses propietat de persones físiques que tributin per IRPF en els sistemes d’estimació directa simplificada o d’estimació objectiva. En el ... Llegir més »

“Els consumidors poden reclamar a les entitats bancàries les despeses de la seva hipoteca”

S’ha obert la possibilitat de que els consumidor puguin reclamar amb èxit a les entitats bancàries totes o part de les despeses que haguessin satisfet per a la formalització de les seves hipoteques (Notari, Registre, Gestoria i Impost d’Actes Jurídics). Els tribunals venen declarant que donat que el banc o la caixa es a qui interessa inscriure la hipoteca en ... Llegir més »

“Bonificacions i reduccions en les quotes de la Seguretat Social a les empreses que contractin joves”

En el BOE del 24.12.2016 es va publicar el Reial Decret-Llei 6/2016, de 23 de desembre, de mesures urgents per impulsar el “Sistema Nacional de Garantía Juvenil” Destaquem; Quedaran inscrits automàticament en el “Sistema Nacional de Garantía Juvenil”,  les persones que s’inscriguin o renovin la seva inscripció com a demandants d’ocupació en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) i ... Llegir més »

“Pensions de la Seguretat Social i Classes Passives. Millores pel 2017”

En el BOE del dia 31 de desembre del 2016 s’ha publicat el Real Decreto 746/2016, de 30 de desembre, sobre revalorització de les prestacions socials. Destaquem: Increment de les pensions: El 2017, les pensions de la Seguretat Social i de Classes Passives de l’Estat s’incrementaran  en un 0,25%. No s’incrementaran quan el pensionista percebi pensions públiques per sobre el ... Llegir més »

“A Suïssa ja no hi ha secret bancari”

Segons comenta el diari Expansión d’avui dilluns 2 de gener del 2017, Suïssa s’acomiada a partir d’avui del seu sagrat secret bancari, que li ha permès atreure fortunes durant dècades, però que s’havia esquerdat ja en els últims anys per la pressió internacional. Suïssa, que va acceptar en 2014 sumar-se a l’estàndard global de l’OCDE per no perdre el seu ... Llegir més »

“Catalunya. Modificacions urgents en matèria tributària”

La Llei del Parlament de Catalunya, 2/2016, de 2 de novembre, publicada en el DOG del 7 de novembre, va aprovar algunes modificacions pel que fa a tributs que son competència de la Generalitat, que varem entrar en vigor el passat dia 8 de novembre. Destaquem el següent: Impost sobre successions i donacions. Patrimonis protegits de persones amb discapacitat: S’aplicarà ... Llegir més »

“La Inspecció de Treball està perseguint les hores extra i exigeix el registre de jornada”

La Direcció General de la Inspecció de Treball ha dictat la instrucció 3/2016 sobre intensificació del control en matèria de temps de treball i d’hores extraordinàries que marca les directrius per a perseguir les empreses que facin hores extra. Destaquem: Les actuacions de la Inspecció aniran principalment adreçades a empreses que ocupin entre 4 i 50 treballadors i que es ... Llegir més »

“Problemàtica de les quantitats aportades a un pla de pensions que no serveixin per a desgravar”

D’acord amb l’article 52 de la Llei 35/2006 de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (LIRPF), les quantitats aportades a un pla de pensions que no hagin pogut ser reduïdes de la base imposable general de l’impost per insuficiència de la mateixa o per excedir el 30 per 100 dels rendiments nets del treball o d’activitats econòmiques, es ... Llegir més »