diumenge, 21 gener, 2018

BUTLLETÍ MENSUAL

Nova regulació de les arres en el contracte de compravenda i altres modificacions en matèria d’obligacions i contractes en el dret civil català

El passat dia 22 de Febrer  del 2017 es va publicar el llibre sisè del Codi Civil de Catalunya relatiu a les obligacions i contractes i que va entrar en vigor amb caràcter general el passat dia 1 de Gener de 2018. Per la llunyania d’aquella data, creiem convenient destacar alguns aspectes de la nova regulació pel que fa als contractes de compravenda ... Llegir més »

Les transferències bancàries de fins a 15.000 euros seran immediates entre països de la Unió Europea

  El passat 21 de novembre de 2017 va arrencar el nou sistema de transferències bancàries immediates, un servei que estableix que les transferències entre bancs de la Unió Europea es podran fer pràcticament en temps real. S’efectuaran en 10 segons, quan abans els diners trigava com a mínim 24 hores a arribar a la seva destinació i fins i ... Llegir més »

La compravenda d’objectes usats per internet entre particulars no està subjecte a l’IVA

En una recent consulta (DGT CV 22-8-17) relacionada amb la proliferació de la venda entre particulars d’objectes de segona ma a través de pàgines web, la Direcció General de Tributs ha tingut ocasió de pronunciar-se sobre la tributació d’aquestes operacions. De la resposta donada per la DGT podem extreure les següents conclusions: IVA: Aquestes operacions NO han de tributar per ... Llegir més »

Les empreses podran deduir la despesa en cistelles i altres regals típics del Nadal ?

En aquesta època de l’any moltes empreses i autònoms, si el seu pressupost els ho permet, tenen un detall nadalenc amb els seus empleats, directius, proveïdors i clients, com són les cistelles i típics regals de Nadal, i sorgeixen les preguntes: Com tributen les cistelles de Nadal regalades a empleats i clients? És despesa deduïble en l’impost de societats i ... Llegir més »

M’ha tocat la Loteria ! Quins impostos he de pagar ?

A partir de la vigència de la Llei estatal 16/2012, de 27 de desembre, es van sotmetre a tributació determinats premis de loteries i apostes que anteriorment estaven exceptuats de gravamen. Destaquem: Loteries i apostes pels premis de les qual s’ha de tributar a partir de la Llei 16/2012 i abans estaven exceptuats de gravamen: Les organitzades per la Sociedad ... Llegir més »

Normativa del sistema de mòduls pel 2018. Afecta a les empreses que tributen per estimació objectiva en l’IRPF o en el sistema simplificat d’IVA

En el BOE del passat 30 de novembre es va publicar l’ordre HFP/1159/2017, de 28 de novembre, que desenvolupa per a l’exercici 2018 el mètode d’estimació objectiva de l’impost sobre la renda de les persones físiques i règim especial simplificat de l’IVA. No hi ha canvis respecte de l’exercici 2017, excepte per alguns límits de facturació per l’aplicació dels sistema ... Llegir més »

“El codi LEI”

Per si fossin poques, apareix ara una nova obligació per a les persones jurídiques que participin en mercats financers. Resulta de la Directiva 2014/65 / UE i Reglament (UE) Nº 600/2014 del Parlament Europeu i del Consell i consisteix en la obtenció i utilització del codi LEI. Destaquem el següent: Que es el codi LEI ? El codi LEI es ... Llegir més »

“Canvien els terminis de presentació d’algunes declaracions fiscals”

El BOE del passat 18 de novembre va publicar l’Ordre HFP/1106/2017, de 16 de novembre, que aprova un nou model 190 (Resum anual de retencions) i modifica els terminis de presentació d’altres declaracions fiscal. Destaquem el següent: Model 184 (Declaració informativa anual de les entitats en règim d’atribució de rendes): Fins a l’exercici 2016 la declaració s’havia de presentar dintre ... Llegir més »