Com cada any, en el BOE del dia 23-01-2017 s'ha publicat la Resolució de 19 de gener de 2017, de la Direcció General de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per la qual s'aproven les directrius generals del Pla Anual de Control Tributari i Duaner del 2017,...

Un dels requisits per que els empresaris i els professionals es puguin deduir les quotes de l'IVA suportat es que disposin de la factura de la despesa al seu nom. Aquest requisit pot ser un problema quan la despesa no l'ha suportada directament l'empresari o el...