divendres, 23 febrer, 2018

Fiscal i comptable

Nova declaració informativa referent a la cessió d’habitatges d’ús turístic – MODEL 179.

El Real Decreto 1070/2017, publicat en el BOE del 30.12.2017,  ha introduït un nou article 54.Ter al RD 1065/2007, de 27 de juliol, Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i desenvolupament de les normes comuns als procediments d’aplicació de tributs. La finalitat d’aquesta nova obligació informativa  és la prevenció del frau fiscal per ... Llegir més »

Molta atenció amb l’IVA

Segons informava ahir el diari Expansión, els funcionaris de l’Agència Tributaria rebran un total de 70 milions d’euros extra en concepte de bonus per productivitat si s’adhereixen voluntàriament a un pla pel qual hauran de treballar 12 hores extraordinàries amb la finalitat d’aconseguir una recaptació bruta de l’IVA, fins a novembre, de 90.800 milions d’euros en front dels 79.800 milions ... Llegir més »

Pla de control tributari pel 2018

Com cada any, en el BOE del 23-01-2018 s’ha publicat la Resolució de 8 de gener de 2018, de la Direcció General de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, per la qual s’aproven les directrius generals del Pla anual de control tributari i duaner del 2018. Destaquem el següent: Internet. Comerç electrònic. “Bitcoin”: Es prestarà especial atenció als nous models de prestació ... Llegir més »

Vals de menjador i xecs restaurant. Increment dels imports que estan exempts de IRPF.

El reglament de l’Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) permet que les empreses puguin satisfer als seus treballadors prestacions pel servei de menjador sense haver de tributar per IRPF. En el BOE del passat dia 30 de desembre ha estat publicat el Reial Decret 1074/2017 que, inclou, entre d’altres novetats, l’increment de les quanties exemptes que les ... Llegir més »

Rendiments d’activitats econòmiques. Deducció de les despeses de l’habitatge i dels vehicles de turisme.

Una de les qüestions més controvertides en l’àmbit fiscal de les empreses i professionals que tributen per IRPF en el sistema d’estimació directa, es la de si es possible deduir dels seus ingressos les despeses originades pels bens patrimonials particulars de la seva propietat, siguin l’habitatge o el vehicle de turisme, quan els utilitzin parcialment en l’exercici de la seva ... Llegir més »

Coeficients d’actualització dels valors cadastrals pel 2018. Municipis de les comarques de Girona

El Real Decreto Ley 20/2017, publicat en el BOE del 30 de desembre del 2017, acorda l’actualització dels valors cadastrals per a l’exercici 2018 del bens immobles situats en els municipis que consten en la relació inclosa en l‘Ordre HFP 885/2017, de 18 de setembre, BOE del 21 de setembre. Destaquem el següent: Coeficients d’actualització i municipis de les comarques ... Llegir més »

La compravenda d’objectes usats per internet entre particulars no està subjecte a l’IVA

En una recent consulta (DGT CV 22-8-17) relacionada amb la proliferació de la venda entre particulars d’objectes de segona ma a través de pàgines web, la Direcció General de Tributs ha tingut ocasió de pronunciar-se sobre la tributació d’aquestes operacions. De la resposta donada per la DGT podem extreure les següents conclusions: IVA: Aquestes operacions NO han de tributar per ... Llegir més »

Les empreses podran deduir la despesa en cistelles i altres regals típics del Nadal ?

En aquesta època de l’any moltes empreses i autònoms, si el seu pressupost els ho permet, tenen un detall nadalenc amb els seus empleats, directius, proveïdors i clients, com són les cistelles i típics regals de Nadal, i sorgeixen les preguntes: Com tributen les cistelles de Nadal regalades a empleats i clients? És despesa deduïble en l’impost de societats i ... Llegir més »