divendres, 19 gener, 2018

Fiscal i comptable

REFORMA FISCAL 2015 – IRPF – GUANYS I PÈRDUES PATRIMONIALS

GUANYS I PÈRDUES PATRIMONIALS: Coeficients d’actualització monetària: S’ha suprimit els coeficients d’actualització monetària del valor d’adquisició i d’amortització de bens immobles per compensar l’efecte de la inflació. Coeficients d’abatiment: S’ha introduït un límit de 400.000 € de preu conjunt de transmissions en un any a partir del qual no s’aplicarà els coeficients d’abatiment de la DT.9ª. Aquests coeficients permeten reduir ... Llegir més »

REFORMA FISCAL 2015 – IRPF – IMPUTACIÓ I ATRIBUCIÓ DE RENDES

Imputació de rendes immobiliàries: Aquest regim s’aplica en el cas d’immobles que estan a disposició del propietari o cedits gratuïtament a familiars. Fins ara la imputació era del 2% del valor cadastral de l’immoble amb caràcter general, però baixava al 1,1% en el cas de municipis en els que els valors cadastrals haguessin estat revisats amb posterioritat al 1994. Amb ... Llegir més »

REFORMA FISCAL 2015 – IRPF – RENDIMENTS D”ACTIVITATS ECONÒMIQUES

RENDIMENTS D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES Arrendament d’immobles com activitat econòmica: Fins ara, per que l’arrendament d’immobles fos considerat activitat econòmica. era requisit disposar d’un local destinat a la gestió de l’activitat. Aquest requisit ara ha estat suprimit però es manté el requisit que s’utilitzi almenys una persona contractada amb contracte laboral i a jornada completa. La consideració d’activitat econòmica es requisit per ... Llegir més »

REFORMA FISCAL 2015 – IRPF – RENDIMENTS DEL CAPITAL MOBILIARI

Rendiments del capital mobiliari: Reducció de dividends: A partir del dia 1.1.2015, s’elimina l’exempció dels primers 1.500 € anuals per l’obtenció de dividends i participacions en beneficis. Plans individuals d’estalvi sistemàtic (PIAS): Es redueix de 10 a 5 anys la durada mínima dels plans individuals d’estalvi sistemàtic (PIAS). Els PIAS son plans d’estalvi pels que no s’ha de tributar pels ... Llegir més »

REFORMA FISCAL 2015 – IRPF – RENDIMENTS DEL CAPITAL IMMOBILIARI

Arrendament d’habitatges: Fins ara, del rendiment net obtingut per l’arrendament d’immobles destinats a habitatge es practicava una reducció del 60% amb caràcter general i del 100 % quan l’habitatge s’arrendava a joves. Amb la reforma la reducció s’unifica en un 60% i queda eliminada la reducció del 100%. També disminueix del 40% al 30% la reducció per rendiments irregulars (generats ... Llegir més »

REFORMA FISCAL 2015 – IRPF – RENDIMENTS DEL TREBALL

Seguim amb la informació de la reforma del IRPF a partir del proper dia 1 de gener del 2015. RENDIMENTS DEL TREBALL Indemnitzacions per acomiadament o extinció de contracte dels treballadors: Fins ara les indemnitzacions obligatòries estaven totalment exemptes i no hi havia cap altra límit A partir del dia 29 de novembre del 2014 s’ha establert un topall, prou ... Llegir més »