divendres, 19 gener, 2018

Fiscal i comptable

“S’ha modificat la quota de l’Impost sobre estades en establiments turístics”

En el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del dia 30 de març s’ha publicat la Llei 5/2017, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre les estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni. Destaquem ... Llegir més »

“Hisenda està fent molt cas de les denúncies. Atenció als cobraments en efectiu de més de 2.500 euros”

Segons una notícia publicada avui per diari econòmic, Expansión, l’Agència Tributària va rebre l’any passat 12.555 denúncies realitzades per contribuents sobre actuacions de frau fiscal, la qual cosa representa un increment del 26,8% respecte a 2015. Per aquesta causa el fisc ha aixecat actes per més de 116 milions d’euros. D’aquest total de 12.555 denúncies, 7.263 van ser contra empreses ... Llegir més »

“La prestació per maternitat pagada per la Seguretat Social no està exempta de IRPF”

En resolució de 2 de març de 2017 el Tribunal Econòmic-Administratiu Central (TEAC) ha declarat que pel que fa a la prestació de maternitat cal distingir entre: Prestacions de maternitat de la Seguretat Social, que no estan exemptes ja que la seva finalitat es la de substituir la retribució normal (no exempta en l’IRPF) que obtindria la contribuent pel seu ... Llegir més »

“Tothom podrà demanar l’ajornament dels seus deutes tributaris”

En un article publicat el passat mes de desembre varem donar notícia de la publicació del Reial Decret Llei 3/2016, de 2 de desembre, que modificava els requisits per poder demanar l’ajornament dels deutes tributaris i en un altra article del mes de gener també varem donar notícia d’una instrucció de l’Agència Tributària que sobre l’aplicació del RDL 3/2016. Doncs ... Llegir més »

“Pla de control tributari 2017”

Com cada any, en el BOE del dia 23-01-2017 s’ha publicat la Resolució de 19 de gener de 2017, de la Direcció General de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, per la qual s’aproven les directrius generals del Pla Anual de Control Tributari i Duaner del 2017, que fixa cinc línies d’actuacions per atallar el frau fiscal i millorar la recaptació: control ... Llegir més »

“Crèdit a les empreses: Noves línies ICO per empreses i emprenedors 2017”

Si la seva empresa té previst sol·licitar finançament, sàpiga que ja estan disponibles les noves Línies ICO pel 2017. Se segueixen finançant necessitats de liquiditat i inversions (línia “empreses i emprenedors”), i hi ha una línia específica (“crèdit comercial”) per anticipar factures per vendes realitzades a Espanya. Així mateix, existeixen línies per finançar les empreses que operen en l’exterior. Les ... Llegir més »

“La plusvàlua municipal es pot evitar”

Quan es transmet un immoble els ajuntaments cobren l’anomenada plusvàlua, que és un impost que grava l’increment de valor dels terrenys urbans. L’impost es calcula en funció del valor cadastral del solar i del nombre d’anys que hagi transcorregut entre la data de la transmissió de l’immoble i la de la seva adquisició anterior. Quan els terrenys anaven pujant sempre ... Llegir més »

“Ajornament dels impostos. Més facilitats pels autònoms”

El passat 13 de desembre varem publicar un article amb el títol “Primeres mesures fiscals i socials del Govern Rajoy”, en referència al Reial Decret llei 3/2016 del passat 2 de desembre, en el que informàvem que s’havia eliminat la possibilitat d’ajornament o fraccionament de determinades obligacions tributàries a partir del dia 1.1.2017. Ara ha estat publicada en el web ... Llegir més »

“IRPF sobre els rendiments del capital i guanys patrimonials que s’obtingui el 2017”

Transmissió dels drets de subscripció preferent d’accions cotitzades a borsa: Fins a l’exercici 2016, inclòs: L’import obtingut per la de venda dels drets de subscripció preferent es restava del valor d’adquisició de les accions que donaven dret a l’ampliació i sols s’havia de declarar el guany o la disminució patrimonial en el moment de venda de les accions. A partir ... Llegir més »