divendres, 19 gener, 2018

Fiscal i comptable

“Aprovat el nou sistema de gestió de l’IVA basat en el subministrament immediat d’informació (SII) i altres obligacions en matèria d’IVA”

En el BOE del dia 06-12-2016, s’ha publicat el Reial decret 596/2016, de 2 de desembre, que ha establert canvis importants pel que fa a la gestió de l’IVA i que a partir del dia 1 de juliol del 2017 obligarà a les gran empreses a subministrar informació immediata a l’Agència Tributària. Destaquem: A qui s’aplicarà el sistema d’informació immediata ... Llegir més »

“S’ha simplificat la comptabilitat de les petites i mitjanes empreses, incloses fundacions i associacions”

La informació que donarem a continuació tant sols afectarà a les empreses que venen obligades a dur la seva comptabilitat ajustada al Codi de Comerç així com a les fundacions i associacions. Dit d’una altra manera, no afectarà a les empreses propietat de persones físiques que tributin per IRPF en els sistemes d’estimació directa simplificada o d’estimació objectiva. En el ... Llegir més »

“A Suïssa ja no hi ha secret bancari”

Segons comenta el diari Expansión d’avui dilluns 2 de gener del 2017, Suïssa s’acomiada a partir d’avui del seu sagrat secret bancari, que li ha permès atreure fortunes durant dècades, però que s’havia esquerdat ja en els últims anys per la pressió internacional. Suïssa, que va acceptar en 2014 sumar-se a l’estàndard global de l’OCDE per no perdre el seu ... Llegir més »

“Catalunya. Modificacions urgents en matèria tributària”

La Llei del Parlament de Catalunya, 2/2016, de 2 de novembre, publicada en el DOG del 7 de novembre, va aprovar algunes modificacions pel que fa a tributs que son competència de la Generalitat, que varem entrar en vigor el passat dia 8 de novembre. Destaquem el següent: Impost sobre successions i donacions. Patrimonis protegits de persones amb discapacitat: S’aplicarà ... Llegir més »

“Problemàtica de les quantitats aportades a un pla de pensions que no serveixin per a desgravar”

D’acord amb l’article 52 de la Llei 35/2006 de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (LIRPF), les quantitats aportades a un pla de pensions que no hagin pogut ser reduïdes de la base imposable general de l’impost per insuficiència de la mateixa o per excedir el 30 per 100 dels rendiments nets del treball o d’activitats econòmiques, es ... Llegir més »

“Alguns consells per a planificar l’Impost de Renda del 2016 i 2017”

Retribucions en espècie: Als treballadors assalariats els hi pot interessar més canviar retribucions dineràries per retribucions en espècie que no tributen, tals com targeta restaurant, targeta transport, vals de guarderia o assegurança mèdica privada. Majors de 65 anys: Venda de l’habitatge habitual: Poden vendre el seu habitatge habitual sense haver de tributar per tot o part del guany patrimonial. Venda ... Llegir més »

“Aprovats els mòduls de IRPF i IVA pel 2017”

S’ha publicat en el BOE del dia 29-11-2016 l’Ordre HFP/1823/2016, de 25 de novembre que desenvolupa per a l’any 2017 el mètode de estimació objectiva de l’IRPF i el règim especial simplificat de l’IVA (Mòduls). Destaquem el següent. Impost sobre la renda de les persones físiques: Es mantenen pel 2017 la quantia dels signes, índexs o mòduls, així com les ... Llegir més »

“Primeres mesures fiscals i socials del nou govern Rajoy”

En el BOE del dia 03-12-2016, s’ha publicat el Reial decret-llei 3/2016 pel qual s’adopten mesures en l’àmbit tributari dirigides a la consolidació de les finances públiques i altres mesures de caràcter social. Destaquem: Impost de Societats: Els canvis afecten principalment a les grans empreses i consisteixen en: Limitació a la compensació de bases imposables negatives: Afecta les empreses amb ... Llegir més »

“Que s’ha de fer per reclamar la devolució de l’IRPF de la prestació de maternitat?”

Una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid del passat 6 de juliol estableix que l’Agència Tributària ha de retornar a la demandant un total de 3.135,11 euros, més els interessos de demora, corresponent a l’IRPF de l’any 2009 , sobre una prestació total per maternitat de 11.679,36 euros, en entendre que, segons les lleis de l’IRPF  i de ... Llegir més »