divendres, 19 gener, 2018

Jurídica

“Que s’ha de fer per eliminar informació personal publicada a Internet ?”

Cada vegada es més freqüent l’ús de les xarxes socials (Facebook, WhatsApp…) per penjar-hi fotos, vídeos o altra informació personal i en algunes ocasions aquesta informació pot ser capturada per tercers que en facin un ús indegut. En aquest cas la persona que vegi compromesa la seva imatge  podrà exercitar el dret a que siguin cancel·lades o retirades les imatges ... Llegir més »

“TENIU CONTRACTAT UN “SWAP” ? ESTEU PAGANT MÉS DEL QUE PAGARÍEU SENSE EL “SWAP” ? PODEU RECLAMAR !”

 Molts crèdits que han donat els bancs i caixes d’estalvi en els darrers anys han estat concedits a llarg termini i a interes variable. El fet que l’interes sigués variable va preocupar  a molt deutors, sobre tot als que van viure èpoques en que el tipus d’interès s’havia acostat el 20%. Aquesta preocupació va ser aprofitada per les entitats financeres ... Llegir més »

“ATENCIÓ A L´IMPOST DE SUCCESSIONS EN HERÈNCIES ENTRE PARENTS LLUNYANTS I ESTRANYS. EN ALGUNS CASOS ES PODRÀ APLICAR TARIFA MOLT REDUÏDA. US PODEM ASSESSORAR DELS TRÀMITS A EFECTUAR”

Els impostos que graven les herències entre parents llunyans o entre persones estranyes poden arribar a ser prohibitius de forma que en molts casos els hereus es plantegen refusar l’herència. No obstant, en cas de persones vinculades per una relació de convivència d’ajut mutu, a Catalunya s’aplica una tarifa molt reduïda, igual que si  l’hereu fos el cònjuge o els ... Llegir més »

” Fins quan es responsable davant Hisenda l’administrador d’una societat ?”

La caducitat del nomenament de l’administrador, o la seva renúncia al càrrec, no alliberen l’administrador de la seva responsabilitat davant d’Hisenda per l’incompliment de les obligacions tributàries de la societat. Segons una resolució del Tribunal Econòmic Administratiu Central (TEAC) del 2 de juny del 2016 la responsabilitat de l’administrador social tant sols finalitza quan es produeixi una d’aquestes dues situacions: ... Llegir més »

” ¿ Voleu vendre per Internet ? Cal que us assessoreu per conèixer tots els requisits legals.

Si per obrir un negoci determinat fora d’Internet és necessari obtenir prèviament una autorització o llicència administrativa, també la necessitarem per operar en línia, així mateix també s’hauran de complir amb la resta d’obligacions de caràcter mercantil, fiscal, laboral, sanitàries, de seguretat, etc. d’acord al tipus de botiga en línia que vulguem crear. Apart d’aquests requisits de caràcter general n’hi ... Llegir més »

BONA NOTÍCIA SOBRE LES TAXES JUDICIALS: S´HAN DECLARAT INCONSTITUCIONALS PER L´ELEVADA QUANTIA.

L’any 2012 entrava en vigor la Llei de Taxes Judicials, la qual obligava tant a les persones físiques com jurídiques al pagament d’unes taxes en el cas que volguessin iniciar procediments judicials o recórrer a les decisions judicials. A tall d’exemple, les taxes que s’establien en la Llei eren les següents: – A l’ordre jurisdiccional civil: Apel·lació: 800 €; Cassació ... Llegir més »

NOVETATS SOBRE LA RECLAMACIÓ PER CLÀUSULES SOL. ¿ DES DE QUINA DATA HAN DE RETORNAR LES ENTITATS BANCÀRIES ELS INTERESOS COBRATS EN EXCÉS PER APLICACIÓ DE LA CLÀUSULA SOL QUE S´HAGI DECLARAT NUL.LA PELS TRIBUNALS ?

  Darrerament varem informar sobre la possibilitat de reclamar per clàusules sol en préstecs hipotecaris (interès mínim fix). Són innombrables els tribunals que estant declarant nul·les per considerar-les abusives aquestes clàusules (bàsicament en casos de consumidors finals) i estan condemnant a les entitats bancàries a retornar els interessos cobrats en excés. Recordem que el debat que hi ha obert, és ... Llegir més »

“Els tribunals estan condemnant per contaminació acústica”

El Tribunal Suprem, en sentència número 2121/2016  dictada per la Sala Penal el passat 18 d’abril, ha condemnat al titular d’un establiment, un cafè bar,  a una pena de dos anys i tres mesos de presó amb penes accessòries d’inhabilitació especial i multa, en considerar-lo autor d´un delicte contra el medi ambient per contaminació acústica en la modalitat agreujada, en ... Llegir més »

“ENCARA TENIU CLÀUSULA SOL (INTERÈS MÍNIM FIX) A LA VOSTRE HIPOTECA I NO HEU RECLAMAT ? “

Si teniu una hipoteca i no us han abaixat el tipus d’interès per que us apliquen el topall de la clàusula sol, us podem ajudar. Un tema d’actualitat en els últims anys han estat les clàusules sòl. Aquestes clàusules presents en els contractes hipotecaris estableixen un interès mínim a pagar en la nostra hipoteca encara que l’índex al qual estigui ... Llegir més »