dimarts, 24 octubre, 2017

Laboral

“La Inspecció del Treball pot entendre que els incentius o primes de productivitat emmascaren la retribució d’hores extra al personal de l’empresa”

Si l’empresa fa constar en la nòmina dels seus treballadors un complement salarial no consolidable per quantitat o qualitat de treball, com podria ser un incentiu o una prima de productivitat que no estigui establer-ta en el conveni col·lectiu d’aplicació, haurà d’estar en condicions d’acreditar que aquesta prima o incentiu es mesurable i que està acordada amb el treballador. Cas ... Llegir més »

“Accions de protesta contra la actuació policial del dia 1 d’octubre. Implicacions laborals. Informació urgent”

Passem a donar la nostra opinió sobre la forma en que poden actuar les empreses en relació a les accions de protesta convocades en relació a la desmesurada actuació policial del dia 1 d’octubre: Concentracions a les 12 del migdia del dia 2 d’octubre, davant del ajuntaments i els centres de treball: Al nostre entendre es tracta d’una acció ciutadana ... Llegir més »

“Guia d’ajuts socials i serveis per a les famílies, actualitzada a juliol 2017”

El Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat ha publicat una Guia d’ajuts socials i serveis per a les famílies, actualitzada a juliol de 2017,  amb l’objectiu d’informar a les persones que tenen responsabilitats familiars, sobre els beneficis que tenen a la seva disposició de l’Administració General de l’Estat. Destaquem a continuació algunes dels ajuts socials i serveis a les ... Llegir més »

“Bonificació de quotes per a la formació professional dels treballadors. Requeriments de devolució”

Una part dels diners que les empreses paguen a la Seguretat Social en concepte de formació professional pot retornar a les empreses per ajudar a finançar les despeses en que aquestes incorrin per a la formació professional dels seus treballadors. El procediment sol consistir en que l’empresa estableix contacte amb un centre que imparteix-hi la formació i aquest mateix centre ... Llegir més »

“Millores importants pels autònoms”

El passat 29 de juny la Comissió d’Ocupació del Congrés dels Diputats va aprovar per unanimitat la proposició de Llei de reformes urgents del treball autònom, una norma que inclourà algunes mesures de millora per a aquest col·lectiu. Aquesta norma està ara pendent de l’aprovació del Senat però s’espera que sigui un simple tràmit i que la gran majoria de ... Llegir més »

“Publicat el calendari de festes laborals a Catalunya pel 2018”

Són festes laborals a Catalunya durant l’any 2018 les següents: 1 de gener (Cap d’Any). 6 de gener (Reis). 30 de març (Divendres Sant). 2 d’abril (Dilluns de Pasqua Florida). 1 de maig (Festa del Treball). 15 d’agost (l’Assumpció). 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya). 12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya). 1 de novembre (Tots Sants). 6 de desembre (Dia ... Llegir més »

“Les empreses poden recuperar el 5% del que hagin cotitzat a la Seguretat Social per accidents de treball i malalties professionals”

Hi ha establert un sistema d’incentius a les empreses per a prevenir les anomenades contingències professionals (accidents de treball i malalties professionals).  Fins a l’exercici 2016 aquest sistema d’incentius venia regulat pel Reial Decret 404/2010, de 31 de març i l’Ordre TIN/1448/2010, de 2 de juny, però era dificultós que les empreses s’hi acollissin a causa, principalment, de que havien ... Llegir més »

“Fins al 30 d’abril et pot modificar la base de cotització com a autònom i sol·licitar la devolució de cotitzacions si hi hagués pluriactivitat”

Modificació de la  base de cotització: Recordem que fins el proper dia 30 d’abril  i amb efectes des de l’1 de juliol, els treballadors autònoms tenen l’oportunitat de modificar la base de cotització del règim especial de treballadors autònoms (RETA) i la quota a pagar, dins dels límits permesos segons la seva edat. A més, fins el dia 30 d’abril ... Llegir més »

“Registre de jornada: El Tribunal Suprem acaba de declarar que no cal registrar la jornada dels treballadors a jornada completa”

Tant insistir la Inspecció de Treball que les empreses estaven obligades a registrar la jornada diària de tots els seus treballadors i que el registre diari havia de dur la signatura dels treballadors per garantir-ne l’autenticitat, ara resulta que el Tribunal Suprem ha resolt en data 23.3.2017, que la llei actualment no obliga a registrar la jornada de tots els ... Llegir més »