divendres, 19 gener, 2018

Laboral

“El registre de jornada un altra cop”

En un article del passat 27 de desembre informàvem de les instruccions que havien rebut els inspector de treball per perseguir les hores extra i exigir que les empreses registrin la jornada dels seus treballadors. En les instruccions hi consta que el registre de jornada ha de garantir la fiabilitat i la invariabilitat de les dades. Sempre que l’empresa utilitzi ... Llegir més »

” El permís de paternitat ja es de quatre setmanes”

Després de diverses pròrrogues, a partir del dia 1 de gener de 2017 el treballador tindrà dret a que es suspengui el seu contracte de treball, per causa d’una nova paternitat, durant quatre setmanes ininterrompudes a jornada completa o vuit setmanes a mitja jornada, ampliables en els supòsits de part, adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment múltiples en dos ... Llegir més »

“Bonificacions i reduccions en les quotes de la Seguretat Social a les empreses que contractin joves”

En el BOE del 24.12.2016 es va publicar el Reial Decret-Llei 6/2016, de 23 de desembre, de mesures urgents per impulsar el “Sistema Nacional de Garantía Juvenil” Destaquem; Quedaran inscrits automàticament en el “Sistema Nacional de Garantía Juvenil”,  les persones que s’inscriguin o renovin la seva inscripció com a demandants d’ocupació en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) i ... Llegir més »

“Pensions de la Seguretat Social i Classes Passives. Millores pel 2017”

En el BOE del dia 31 de desembre del 2016 s’ha publicat el Real Decreto 746/2016, de 30 de desembre, sobre revalorització de les prestacions socials. Destaquem: Increment de les pensions: El 2017, les pensions de la Seguretat Social i de Classes Passives de l’Estat s’incrementaran  en un 0,25%. No s’incrementaran quan el pensionista percebi pensions públiques per sobre el ... Llegir més »

“La Inspecció de Treball està perseguint les hores extra i exigeix el registre de jornada”

La Direcció General de la Inspecció de Treball ha dictat la instrucció 3/2016 sobre intensificació del control en matèria de temps de treball i d’hores extraordinàries que marca les directrius per a perseguir les empreses que facin hores extra. Destaquem: Les actuacions de la Inspecció aniran principalment adreçades a empreses que ocupin entre 4 i 50 treballadors i que es ... Llegir més »

“L´US INDEGUT D´EINES INFORMÀTIQUES POT SER CAUSA D´ACOMIADAMENT DISCIPLINARI SENSE DRET A INDEMNITZACIÓ SEMPRE I QUAN EL TREBALLADOR SIGUI CONEIXEDOR DE L´ACTIVITAT PROHIBIDA. COM FER-HO? US PODEM AJUDAR !”

Recentment, la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en la seva sentència 3774/2016 de 13 de juny del 2016 ha declarat procedent l’acomiadament disciplinari d’una treballadora per a l’ús indegut del seu equip informàtic. Un dels arguments que utilitza el Tribunal per justificar la decisió presa és el manteniment de la bona fe contractual que ha de ... Llegir més »

” Incentius per a la contractació de treballadors a temps parcial amb finalitat formativa”

Requisits dels treballadors: Menors de 30 anys (o de 35 anys si tenen reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%). Que es trobin en alguna de les circumstàncies següents: Aturats i inscrits ininterrompudament en l’oficina d’ocupació almenys dotze mesos durant els divuit anteriors a la contractació. Que no tinguin experiència laboral o que aquesta sigui inferior a ... Llegir més »