divendres, 19 gener, 2018

Laboral

“Atenció als treballadors interins i temporals. Segons una recent sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea s´hauran d’indemnitzar els interins i els temporals en la mateixa forma que els fixes”

La redacció actual de l’Estatut dels Treballadors, estableix tres nivells d’indemnització per finalització de contracte: Contractes fixos o indefinits: 20 dies de salari per any treballat Contractes temporals: 12 dies de salari per any treballat Contractes d’interinitat: sense indemnització. El passat 14 de setembre del 2016 la Sala 10ª del Tribunal de Justícia de la Unió Europea va dictar una ... Llegir més »

“Els autònoms es poden jubilar anticipadament”

La Llei 27/2011 va reformar el sistema de pensions allargant l’edat ordinària de jubilació fins els 67 anys de forma generalitzada per a tots els treballadors, siguin autònoms i assalariats. Aquest allargament no s’ha fet de cop si no partint del 65 anys, que era l’edat de jubilació ordinària a l’any 2012, i augmentant uns mesos cada any fins arribar ... Llegir més »

” La contractació d’un jove pot resultar barata “

Les empreses petites tenen oberta la possibilitat de contractar treballadors joves en molt bones condicions. Destaquem el següent: Avantatges per a l’empresa: reducció del 100% de la quota empresarial a la Seguretat Social per contingències comunes corresponent al treballador contractat durant el primer any de contracte. Condicions que haurà de reunir el treballador: S’ha de tractar d’un jove aturat inscrit ... Llegir més »

“Drets i obligacions dels pensionistes de la Seguretat Social”

DRETS Percebre mensualment la quantia de la seva pensió, en la modalitat de pagament que hagi triat. La Seguretat Social li abonarà la seva pensió per mensualitats vençudes. Les pensions se satisfan en 14 pagues, corresponents a cadascun dels mesos més dues pagues extres, que s’abonen al juny i al novembre. Rebre assistència sanitària, tant vostè com els seus beneficiaris. ... Llegir més »

” Totes les empreses han de dur un registre de la jornada dels seus treballadors”

El passat 30 d’abril us varem informar que l’Audiència Nacional va declarar, en dues sentències, de dates 4/12/2015 i 19/2/2016, que l’obligació de registre de la jornada de cada treballador que estableix l’article 35.5 de l’Estatut dels Treballadors (ET) “a l’efecte del còmput d’hores extraordinàries” s’estén a tots els casos, tant si es tracta de treballadors contractats a temps parcial ... Llegir més »

“Les empreses podran instal·lar càmeres de vigilància sempre que informin als treballadors”

En una Sentència recent del Tribunal Constitucional, de data 3/3/2016, es dóna validesa a la instal.lació de càmeres de vigilància sense el consentiment previ dels treballadors, constatant que han de ser informats de forma genèrica de la instal.lació de les càmeres, però sense necessitat que l’empresari concreti els propòsits de la mesura i l’abast del tractament d’aquestes dades personals. A ... Llegir més »

“Salari mínim interprofessional 2016: 655,20 €/mes”

El Real Decreto 1171/2015, de 29/12, publicat en el BOE del 30/12, ha establert la quantia del salari mínim interprofessional pel 2016. Destaquem el següent: Quantia del salari mínim interprofessional: 655,20 €/mes o 21,84 €/dia, en funció de si el salari està fixat per mesos o per dies. Si es realitzes una jornada inferior el salari es rebrà a prorrata. ... Llegir més »

“Festes locals 2016”

Tal com us varem informar, durant el 2016 seran festius a Catalunya els dies 1 de gener (Any Nou): 6 de gener (Reis); 25 de març (Divendres Sant): 28 de març (dilluns de Pasqua Florida); 16 de maig (dilluns de Pasqua Granada): 24 de juny (Sant Joan); 15 d’agost (L’Assumpció); 12 d’octubre (La Hispanitat); 1 de novembre (Tots Sants); 6 ... Llegir més »