divendres, 19 gener, 2018

Laboral

“Eleccions del 20 de desembre al Congrés de Diputats i al Senat. Drets laborals dels electors, membres de les taules i apoderats.

El dia 20 de desembre hi ha eleccions al Congrés de Diputats i al Senat i en el Diari Oficial de la Generalitat del passat dia 26 de novembre es varen donar les instruccions en la Ordre EMO/346/2015, de 18/11, per facilitar la participació dels treballadors en les eleccions. Destaquem el següent: Els treballadors que el diumenge, 20 de desembre ... Llegir més »

“Mesures sobre pensions i cotització a la Seguretat Social en la Llei de Pressupostos de l’Estat pel 2016”

La Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2016, publicada al BOE del passat dia 30 d’octubre, ha incorporat novetats legislatives en matèria laboral i de Seguretat Social. Resumim a continuació els aspectes més rellevants: Regim General de la Seguretat Social. Bases i tipus de cotització: Bases màximes i mínimes de cotització: Límit màxim: ... Llegir més »

“Cotització del personal d’oficina per la contingència d’accidents de treball”

En un article que varem publicar el passat 6 d’octubre us varem informar que algunes empreses estaven tenint problemes amb els inspectors de la Seguretat Social en relació a la cotització del seu personal d’oficina per les contingències d’accidents de treball i malalties professionals. Aquesta qüestió finalment s’ha resolt en la disposició final vuitena,  incorporada a la llei 48/2015, de ... Llegir més »

“Personal d’oficina. Aneu amb compte amb la cotització per accidents de treball !!!”

Les empreses han de cotitzar  per la contingència d’accidents de treball de tots els seus treballadors, aplicant la tarifa que els hi correspongui en funció de la seva activitat. La tarifa està en funció del risc de cada activitat empresarial però hi ha excepcions pel que fa a llocs de treball concrets. Per exemple, mentre a les empreses de construcció ... Llegir més »

“Eleccions al Parlament de Catalunya. Drets laborals dels electors, membres de les taules i apoderats.

El dia 27 de setembre hi ha eleccions al Parlament de Catalunya i en el Diari Oficial de la Generalitat del passat dia 7 es varen donar les instruccions en la Ordre EMO/274/2015, de 31/8,  corregida en el DOG del dia 9.9.2015 per facilitar la participació dels treballadors en les eleccions. Destaquem el següent: Els treballadors que el diumenge, 27 ... Llegir més »

“Ja tenim les festes del 2016”

En el Diari de la Generalitat del dia 9 de juny s’ha publicat el calendari de festes laborals pel 2016. A més de les dues festes locals, serà festa a Catalunya els dies següents: 1 de gener (Any Nou) 6 de gener (Reis) 25 de març (Divendres Sant) 28 de març (dilluns de Pasqua Florida) 16 de maig (dilluns de ... Llegir més »