divendres, 19 gener, 2018

Laboral

“Eleccions municipals. Drets laborals dels electors, membres de les taules i apoderats.

El dia 24 de maig hi ha eleccions municipals i en el Diari Oficial de la Generalitat del 22 d’abril es varen donar les instruccions per facilitar la participació dels treballadors en les eleccions. Destaquem el següent: Els treballadors que el diumenge, 24 de maig hagin de treballar i el seu horari coincideix-hi total o parcialment amb l’horari d’obertura dels ... Llegir més »

“Canvis en la formació professional”

El Reial Decret Llei 4/2015, de 22 de març ha introduït cenvis importants en la formació professional. Destaquem: Formació a distància: S’elimina a partir del 1.1.2016. Quedarà la formació presencial i la tele-formació. Es perseguirà el frau: Es crearà una unitat especial dins la Inspecció de Treball i Seguretat Social i s’aprova un nou regim sancionador. Durada mínima del curs ... Llegir més »

“Mecanisme de segona oportunitat”

En el recent debat sobre “El estado de la Nación”, que es va celebrar en el parlament espanyol, el president Rajoy va anunciar una sèrie de mesures orientades a afavorir els col·lectius més vulnerables de la nostre societat. Aquestes intencions ara s’han materialitzat en el Real Decreto Ley 1/2015, publicat en el BOE del passat 28 de febrer. Seguidament en ... Llegir més »

“MILLORES EN LA PRESTACIÓ D’ATUR O CESSAMENT D’ACTIVITAT DELS TREBALLADORS AUTÒNOMS”

  La llei 35/2014 ha modificat amb efectes des del dia 1 de gener del 2015 la prestació de cessament d’activitat dels treballadors autònoms. Destaquem el següent: Suavització dels requisits per acreditar el cessament de l’activitat: * Per acreditar el cessament d’activitat només serà necessari al·legar un 10% de pèrdues anuals i els qui tributin pel sistema de mòduls sols ... Llegir més »

Novetats legals. Gener 2015

En el mes de desembre s’ha produït les modificacions de cada any, principalment en matèria fiscal i de Seguretat Social, que enguany s’hauran d’afegir a la reforma fiscal de la que varem donar notícia el mes passat. Aquestes modificacions estan incloses en les següents disposicions: Real Decreto 1003/2014, de 5 de desembre, que modifica el Reglament de l’IRPF, en matèria ... Llegir més »

LES EMPRESES TENEN LA OBLIGACIÓ DE REGISTRAR LA JORNADA DE CADA UN DELS SEUS TREBALLADORS

L’article 35.5 de l’Estatut dels Treballadors diu que a efectes del còmput d’hores extra, la jornada de cada treballador es registrarà dia a dia, es totalitzarà per mesos (cas que la nòmina s’aboni mensualment) i s’entregarà al treballador una còpia del resum en el rebut de salaris corresponent. El RDL 16/2013 va modificar l’art. 12.5 de l’Estatut dels Treballadors i ... Llegir més »