dimarts, 24 octubre, 2017

RM Assessors

“Ens solidaritzem amb les accions de protesta contra la desmesurada actuació dels cosos i forces de seguretat de l’Estat el passat dia 1 d’octubre.

Us comuniquem que RM ASSESSORS, juntament amb tot el seu personal i col·laboradors, ha decidit sumar-se a les accions de protesta contra la desmesurada actuació del cosos i forces de seguretat de l’Estat en la jornada del passat dia 1 d’octubre i, més concretament: Avui, dia 2 d’octubre, ens hem concentrat davant el nostre despatx entre les 12 i les ... Llegir més »

“Les empreses poden recuperar el 5% del que hagin cotitzat a la Seguretat Social per accidents de treball i malalties professionals”

Hi ha establert un sistema d’incentius a les empreses per a prevenir les anomenades contingències professionals (accidents de treball i malalties professionals).  Fins a l’exercici 2016 aquest sistema d’incentius venia regulat pel Reial Decret 404/2010, de 31 de març i l’Ordre TIN/1448/2010, de 2 de juny, però era dificultós que les empreses s’hi acollissin a causa, principalment, de que havien ... Llegir més »

“Les empreses poden lliurar als seus treballadors les nòmines en suport informàtic i no cal que les signin””

El Tribunal Suprem, en sentència del 1 de desembre del 2016 ha declarat que el lliurament al treballador del rebut individual justificatiu del pagament del salari s’ha de fer en el model corresponent, però que la llei no estableix en quin suporti s’ha de lliurar i l’empresari pot decidir de forma unilateral el canvi de format, de paper a digital,  ... Llegir més »

“No s’haurà de pagar la plusvàlua municipal quan es pugui acreditar que no s’ha produït guany entre la transmissió d’un immoble urbà i la seva adquisició interior”

Va ser el passat 8 de febrer quan us varem informar que els tribunals s’estaven posicionant en contra dels ajuntaments i venien declarant que no hi havia obligació de tributar per l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys urbans, l’anomenada “plusvàlua municipal”, si es podia acreditar que no s’ha produït un augment real de valor de la finca transmesa entre ... Llegir més »

“Tenim més línies de telèfon”

Hem ampliat el número de línies telefòniques per poder comunicar millor amb els nostres clients. Aquest es el motiu pel qual durant una trucada pot ser que us aparegui a la pantalla del telèfon un número que no us es familiar. Us informem del següent: Trucades que surten de RM ASSESSORS: Poden aparèixer els següents números a la pantalla del ... Llegir més »

“Les tarifes de les asseguradores poden ser entre un 30 i un 35% inferiors a les aplicades per les entitats bancàries”

Hem tingut accés als resultats d’un estudi fet per la consultora Global Actuarial, entre 12 bancs i 15 asseguradores, en el que  s’han analitzat diferents cobertures , diferents perfils de clients i varis nivells de capital assegurat. El resultat de l’estudi es que, amb algues diferències segons les entitats,  les tarifes de les asseguradores poden ser significativament inferiors, entre un ... Llegir més »

” Hem estat acreditats com a Gestor de Proximitat per Discapacitat”

El Col·legi Oficial de Gestor Administratius de Catalunya en ha acreditat com a Gestors de Proximitat a la vista de la nostra responsabilitat social empresarial pel que fa a actuacions, productes i serveis específics adreçats a persones amb discapacitat. El Gestor de Proximitat per Discapacitat es un Gestor Administratiu especialitzat en la normativa aplicable al ciutadà amb discapacitat, format i ... Llegir més »