En el BOE del 29 de desembre s'ha publicat el Reial Decret Llei 27/2018 en el que s'adopten determinades mesures en matèria tributària i cadastral. Destaquem el següent: Prestacions de maternitat i paternitat: Es declaren exemptes de IRPF tant les prestacions de la Seguretat Social com...