divendres, 23 març, 2018

Arxiu d'etiquetes: plans de pensions

Es permet rescatar els plans de pensions i els plans de previsió assegurats, abans de la jubilació

La Llei 26/2014, de 27 de novembre, va introduir diverses modificacions en la regulació de l`Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i en la seva disposició addicional primera va modificar el text refós de la Llei que regula els plans i fons de pensions per tal de permetre que els partícips puguin disposar anticipadament dels seus drets consolidats ... Llegir més »