L'empresari es el màxim responsable a garantir que l'activitat laboral en l'empresa es desenvolupi en condicions de seguretat i salut i això l'obliga a dur a terme un seguit d'actuacions preventives. La prevenció dels riscos laborals ha d'estar organitzada i sistematitzada i ara  l'Institut Nacional de...