divendres, 23 març, 2018

Arxiu d'etiquetes: reclamació de deutes

No deixeu prescriure les factures que us deuen.

La gran majoria de les empreses i dels professionals tenen clients morosos. La gestió de la morositat requereix dedicació i moltes vegades acaba afectant també moralment al creditor que, apart d’haver de destinar temps a la reclamació del que li deuen, es troba en situacions de conflicte no desitjades. En definitiva, l’empresari ha de destinar temps i recursos a una ... Llegir més »

” No permeteu que us deixin a deure”

El Llibre Primer del Codi Civil de Catalunya estableix que els terminis per poder reclamar un deute son els següents: Prescriu al cap de 3 anys el dret a reclamar el següents deutes: Els pagaments periòdics que es faci per anys o en terminis més breus. Les factures per prestació de serveis i execucions d’obres. El cobrament del preu en ... Llegir més »