En el BOE d'avui ha estat publicat el Reial Decret Llei 21/2018, de mesures urgents en matèria d'habitatge i lloguer. Destaquem el següent: Ampliació de durada obligatòria inicial dels contractes d'arrendament d'habitatge habitual i permanent: Un cop finalitzada la durada inicial prevista en el contracte, l'arrendador...

La gestió de les empreses es cada vegada més complexa i per aquest motiu hem decidit ampliar el serveis que donem als nostres clients amb una nova àrea de CONSULTORIA D'EMPRESES coordinats amb el consultor, Sr. Jordi Pascual, Llicenciat en Ciències Empresarials i Màster en Direcció de...