L'empresari es el màxim responsable a garantir que l'activitat laboral en l'empresa es desenvolupi en condicions de seguretat i salut i això l'obliga a dur a terme un seguit d'actuacions preventives. La prevenció dels riscos laborals ha d'estar organitzada i sistematitzada i ara  l'Institut Nacional de...

Segons informa avui el diari La Vanguardia, el fisc va mantenir durant el 2017 la lluita contra els lloguers no declarats, d'una banda amb visites dels agents tributaris a domicilis sobre els quals es tenia indicis que estaven arrendats i de l'altra creuant la informació...