En el Diari de la Generalitat del dia 9 de juny s'ha publicat el calendari de festes laborals pel 2016. A més de les dues festes locals, serà festa a Catalunya els dies següents: 1 de gener (Any Nou) 6 de gener (Reis) 25 de març (Divendres Sant) 28...

La Unió Europea i Suïssa s'intercanviaran informació dels dipòsits bancaris a partir del 2018. Per tant, tenir els diners a Suïssa serà tant transparent com tenir-los a qualsevol banc d'aquí. Ens els darrers anys Suïssa ja venia donat informació, però sols en casos puntuals ens els...

Les persones que duguin a terme activitats econòmiques poden desgravar per les següents inversions: Inversions en instal•lacions mediambientals: Deducció del 8% del capital invertit. Creació d’ocupació per a treballadors amb discapacitat: 9.000 o 12.000 € per cada persona/any d’increment de plantilla de treballadors minusvàlids. Despeses en recerca i...