En el BOE del 29 de desembre s'ha publicat el Reial Decret Llei 27/2018 en el que s'adopten determinades mesures en matèria tributària i cadastral. Destaquem el següent: Prestacions de maternitat i paternitat: Es declaren exemptes de IRPF tant les prestacions de la Seguretat Social com...

En el BOE d'avui ha estat publicat el Reial Decret Llei 21/2018, de mesures urgents en matèria d'habitatge i lloguer. Destaquem el següent: Ampliació de durada obligatòria inicial dels contractes d'arrendament d'habitatge habitual i permanent: Un cop finalitzada la durada inicial prevista en el contracte, l'arrendador...