declaracions fàcils de renda i patrimoni RM Assessors...

La impugnació dels acords de les societats de capital (tant SL com SA) és una de les matèries que més conflictes ocasiona en el dret mercantil. A continuació expliquem de forma resumida quins acords són impugnables, qui els pot impugnar així com els seus terminis...

Els treballadors que demorin la seva jubilació podran cobrar un percentatge addicional del 4 % per cada any complet cotitzat des de la data en què es va complir l’edat legal de jubilació. També podran substituir aquest increment per una quantitat a tant alçat per cada...

declaracions fàcils de renda i patrimoni RM Assessors...