Teniu el negoci en un local arrendat ?  Us heu vist obligats suspendre la vostra activitat o a restringir l'aprofitament dels immobles arrendats a causa de la Covid-19 ? Podeu fer ús dels avantatges que us ofereix la disposició que s'ha publicat avui, amb independència...

En RESOLUCIÓ SLT/2568/2020, de 19 d'octubre, la Generalitat de Catalunya ha adoptat noves mesures en relació a la Covid-19 que modifiquen la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre. Tindran vigència des d'avui fins el 31 d'octubre. Les resumim a continuació: Els següents establiments comercials no poden romandre...

S'ha publicat una important sentència del Tribunal Suprem del 1 d'octubre de 2020 (Recurs de cassació 2966/2019), en la qual es detallen els requisits perquè els inspectors de l'Agència Tributària puguin entrar en el domicili d'un contribuent, sigui persona física o jurídica. Després d'aquesta sentència, en...