” Les persones amb discapacitat i els seus familiars es podrien estalviar molts diners en impostos”

Les persones que tinguin una discapacitat reconeguda, de més de 65% en cas de discapacitat física, o de més del 33%en cas de discapacitat psíquica, o que haguessin estat incapacitades judicialment, es podrien estalviar molts diners en la seva declaració de la renda, tant ells com els seus familiars, si tinguessin en compte les següents oportunitats de desgravació:

  • Fer aportacions a plans de pensions o a plans de previsió assegurats, constituïts a favor de persones amb discapacitat:

Si el propi discapacitat  invertís fins a 24.250 € es podria estalviar fins a un màxim de 11.640 € en la seva declaració de la renda.

Si els seus familiars més directes (pares, fills, cònjuge, germans…) invertissin fins a 10.000 € cada un (amb el límit conjunt anual de 24.250 € entre les aportacions fetes pels familiars i pel propi discapacitat), es podrien estalviar fins a 4.800 € cada un.

  • Constituint un patrimoni protegit a favor de la persona amb discapacitat: Els familiars més directes, pares, fills, cònjuge, germans… de la persona discapacitada hi podrien fer aportacions de fins a 10.000 €/any cada un (24.250 €/any entre tots). Els aportants es podran estalviar fins a 4.800 € en la seva declaració de IRPF i la persona discapacitada no haurà de pagar impostos pels imports rebuts fins a 3 vegades l’Iprem (19.170,39 €)

assegurances4

Som corredors d’assegurances i assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís a jordipol@rm-assessors.cat, o trucant al 972 208 258 preguntant per Jordi Pol o Pilar Albert.