“Dues grans amenaces per a un autònom”

Primera amenaça: baixa laboral per malaltia o accident:

Un autònom amb la base mínima de cotització, rep una prestació per baixa laboral d’accident o malaltia de 521,80.-€ durant el primer mes. Aquesta quantitat s’haurà de restar la quota d’autònom que caldrà seguir pagant. Per tant, el net mensual serà de tant sols 257,36.-€ ( a partir del segon mes son 398,86.-€). I això encara no es tot per que aquests imports encara s’hauran d’incloure en la declaració de la renda.

Segona amenaça: la jubilació:

Un autònom que sempre hagués cotitzat per les bases mínimes vindria a cobrar una pensió de jubilació d’uns 634,50 €  mensuals, que també s’haurà d’incloure en la declaració de la renda. Afortunadament l’esperança de vida es era molt llarga, però amb una pensió d’aquest nivell la vida es pot fer llarguíssima …!!

Però cada amenaça genera una oportunitat:

Per una mòdica quantitat mensual, que en molts casos es podà descomptar de la renda, es pot fer una assegurança per complementar els ingressos en els casos de baixa per malaltia o accident i per jubilació. La vida no te preu. Consultar un expert no sol costar res …!!

assegurances8

Som corredors d’assegurances. Consulti’ns sense compromís trucant al 972 426 085 o per correu electrònic adreçat a jordipol@rm-assessors.cat.