“Accidents amb senglars”

La gran proliferació de senglars a les nostres contrades ha fet que sovintegin els accidents de cotxe amb algun d’aquests animals implicats. En aquest cas s’ha de tenir en compte el següent:

  • Les persones que tinguin el seu vehicle assegurat, encara que no sigui a tot risc però amb cobertura de danys a tercers, incendi i robatori, també els hi queden inclosos els danys al seu propi vehicle en cas d’accidents causat per senglars i altres animals domèstics i espècies cinegètiques fins el límit establert en el sistema de valoració de les garanties d’incendi i robatori, depenent de les condicions de cada entitat asseguradora.
  • En cas que l’accident tingues lloc a l’autopista o en cas que es pugi acreditar que l’animal procedeix d’un coto de cacera, també es podria reclamar la responsabilitat de tercers encara que l’assegurança del propi vehicle no hi donés cobertura.
  • En tots els casos es imprescindible que intervinguin els agents de trànsit i s’aixequi el corresponent atestat en el que es determini que la responsabilitat no es del conductor.

Som corredors d’assegurances. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972426085 o per corre electrònic adreçat a jordipol@rm-assessors.cat.