Sabeu el que costa un enterrament? Mireu el que us proposa la nostra Corredoria per estalviar-vos molts diners !

Avui en dia, el cost d’un enterrament privat poden ser 6 ó 7.000.-€ .

Hi ha assegurances que pagant una quota mensual tota la vida donen el servei d’enterrament. En aquest cas, el més normal es que acabem pagant pel servei un preu molt superior.

El que us proposem es que, si el beneficiari es una persona que tingui 65 anys o més, feu una bona inversió pagant el servei de cop.

A títol d’exemple us podem informar que amb una prima única de 3.854,12 € un resident a Girona tindria pagats els següents serveis:

  • Tots els serveis d’enterrament: caixa, cotxe, personal pel servei, sala de vetlla, serveis religiosos, corones, recordatoris, nínxol o incineració i trasllats de població, si ‘escau.
  • Trasllat del difunt dins el territori de l’estat espanyol, en cas que sigui necessari.
  • Assistència en viatge a l’estranger, incloses despeses de repatriació del cadàver.
  • Gestió del final de la vida digital. Si els hereus ho demanen, es procedirà a eliminar la presència del difunt en les xarxes socials o professionals.
  • Serveis administratius per obtenció de certificacions.
  • Redacció i tràmit notarial de testament vital, inclosa una modificació anual.

Som corredors d’assegurances. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 085, o per correu electrònic adreçat al nostre mediador, jordipol@rm-assessors.cat