Les assegurances mantenen les seves prestacions durant el coronavirus

L’Associació Empresarial de l’Assegurança (UNESPA) ha emès una nota de premsa en la qual afirma que totes les assegurances continuen prestant els seus serveis durant l’estat d’alarma decretat pel coronavirus.

Des del sector s’informa que les principals línies d’assegurament afectades per aquesta malaltia estan prestant servei amb plena normalitat en el moment actual.

Assegurances d’assistència sanitària: L’assistència sanitària està garantida per a tots els clients. Les asseguradores de salut faciliten l’accés a l’atenció mèdica als qui mostren símptomes d’una possible infecció en els centres adscrits als seus quadres assistencials. Per part seva, els centres sanitaris privats estan atenent els malalts i obeint en tot moment els protocols que marquen les autoritats sanitàries en el tractament de possibles infectats, com han reiterat en nombroses ocasions les seves associacions representatives. La xarxa sanitària de titularitat privada està col·laborant estretament amb el sector sanitari públic i els serveis de salut pública de les diferents comunitats autònomes amb la finalitat de frenar la propagació d’aquesta malaltia.

Assegurances de vida: Les asseguradores de vida es troben, igualment, satisfent de manera puntual les indemnitzacions corresponents pels casos de morts assegurats per coronavirus i lliurant les sumes assegurades als beneficiaris designats.

Assegurances d’assistència en viatge: Les asseguradores d’assistència en viatge, mentrestant, sufraguen les atencions mèdiques que reben aquelles persones assegurades que han resultat infectades pel coronavirus durant un viatge dins dels límits fixats pel contracte. Les pòlisses d’assistència contemplen, així mateix, les despeses de desplaçament, allotjament i manutenció d’almenys, un acompanyant del pacient. Les assegurances de viatge que inclouen la cobertura de lliure desistiment permeten, així mateix, la cancel·lació d’un viatge per qualsevol causa als qui les haguessin contractat.

Assegurances de la llar, automòbil, riscos industrials, etc: Els serveis  relacionats amb la resta d’assegurances es continuen prestant amb absoluta normalitat. Les entitats han posat en marxa plans de contingència per garantir l’atenció als clients en totes les línies de negoci. Les asseguradores i els distribuïdors d’assegurances estan a la disposició dels seus clients per a prestar-los servei.

Som activitat essencial i seguim al vostra costat. Consulteu-nos sense compromís trucant al 072 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat.