Les asseguradores de decessos han de retornar el cost dels serveis no prestats als beneficiaris dels seus assegurats morts per coronavirus

En el BOE del passat dia 30 de març es va publicar l’Ordre SND/298/2020 de 29 de març, per la qual s’estableixen mesures excepcionals en relació amb les vetlles i cerimònies fúnebres per limitar la propagació i l’encomanament per la Covid-19.

En haver quedat limitada la despesa en aquests casos, les asseguradores hauran de retornar als beneficiaris el cost associat a aquests serveis no prestats, a no ser que família del difunt hagués destinat aquesta part de la suma assegurada a altres finalitats.

Som corredors d’assegurances. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat.