Com saber si soc beneficiari d’una assegurança de vida ?

Per que fa a les assegurances de vida, les persones acostumen a ser reservades i en ocasions ni elles mateixes son conscients de tenir-les, com es el cas de les assegurances d’accidents incloses en targetes de crèdit, o de les assegurances de viatge o de la llar, o de les assegurances que algun banc pot haver obligat a fer a un seu client per a concedir-li un crèdit. El desconeixement dels hereus podria ser la causa de que es perdessin alguns capitals que podrien ser importants.

Per tal de posar remei a aquests situació, a l’any 2007 es va crear en el Ministeri  de Justícia un registre d’assegurances que es nodreix de la informació que obligatòriament li han de facilitar les entitats asseguradores en relació a totes les assegurances que incloguin una cobertura per mort, inclòs si la mort es a causa d’accident, i que permet als ciutadans elevar una consulta per saber si tenen dret a rebre una indemnització per la mort d’una persona propera.

Destaquem el següent:

On s’ha de fer la consulta ? Al Ministeri de justícia. Registre d’actes d’última voluntat.

Quina documentació s’ha de presentar ? El certificat de defunció del causant i el DNI del sol·licitant.

En quin termini s’ha de fer la consulta ? Passats 15 dies des de la mort del causant i abans dels 5 anys de la seva defunció.

Quin es el temps normal de resposta ? Una setmana.

Som corredors d’assegurances i gestors administratius. Ens encarreguem de gestionar les herències i els certificats d’última voluntat i d’assegurances de vida. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat.

 

 

 

El teu mediador d’assegurances t’informarà de com has de procedir per verificar que ets beneficiari d’algun producte d’aquestes característiques. El Registre conté més de cent milions de contractes i pot ser consultat després de la mort de la persona sobre la qual es vol fer la petició.

Quinze dies després de l’decés ja es pot fer la consulta i les dades es mantenen durant cinc anys. A partir d’aquest període ja no hi ha possibilitat de consulta, que es pot fer per via telemàtica a través d’internet o per correu. És obligatori presentar el Certificat Literal de defunció, disponible al Registre Civil. A el cap d’una setmana s’expedirà un certificat que conté els contractes d’assegurances vigents, si és que existeixen. Si és així, el següent pas és acudir a la companyia que ha subscrit la pòlissa per esbrinar si s’és beneficiari.