Fins el 31 de desembre del 2020 es permet aportar fins a 8.000 euros als plans de pensions individuals. A partir d’aquesta data s’ha previst que aquest límit baixi a 2.000 euros.

Segons el projecte de Llei de pressupostos generals de l’Estat, el 2020 serà l’últim any en que es permetrà aportar i desgravar fins a 8.000 euros als plans de pensions. Està previst que a partir del 2021 no es permeti aportar i desgravar més de 2.000 euros.
Per tant, recomanem aprofitar aquesta darrera oportunitat i que obriu un pla de pensions o que hi feu durant aquest 2020 l’aportació extraordinària màxima que us convingui en funció dels vostres ingressos, fins el límit dels 8.000 euros.
Som assessors fiscals i corredors d’assegurances. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat.