Qui paga els danys per una pedregada ?

Els episodis de forta pedregada, com el viscut fa poc temps a La Bisbal d’Empordà, porta a col·lació que la cobertura pels danys causats a cotxes, furgonetes, naus, habitatges o cultius agrícoles no els cobreix el Consorci de Compensació d’Assegurances i la compensació dels danys sols es pot aconseguir de la pròpia asseguradora quan la pòlissa doni cobertura als danys per pedregada o calamarsa.     

Cobertura del Consorci de Compensació d’Assegurances:

El Consorci es un organisme públic que s’alimenta d’una part de les primes de les assegurances i dona cobertura als següents riscos catastròfics:

 • Fenòmens de la natura:  terratrèmols i sismes submarins, les inundacions extraordinàries, les erupcions volcàniques, la tempestat ciclònica atípica i les caigudes de cossos siderals i aerolits.
 • Accions violentes: terrorisme, rebel·lió, sedició, motí o tumult popular.
 • Forces armades: Fets o actuacions de les Forces Armades o de les Forces i Cossos de Seguretat en temps de pau.

En la pàgina web del Consorci consta que els següents riscos no queden coberts: pedra, pes de la neu i vents no extraordinaris (inferiors a 120 Km/h)” quan siguin la causa directa del sinistre.

Cobertura de les asseguradores:

 • Vehicles:  com a norma general, les assegurances de danys propis (tot risc) solen incloure les indemnitzacions pels desperfectes produïts per aquests fenòmens meteorològics.
 • Vidres: moltes assegurances a tercers ofereixen la cobertura -en alguns casos opcional- de cobrir el trencament de vidres, un dels danys que pot causar la calamarsa.
 • Habitatges: les assegurances de llar multirisc solen incloure entre les cobertures els danys materials causats a l’exterior per diferents fenòmens atmosfèrics, entre els quals hi ha la pedra o calamarsa. De tota manera, com sempre recomanem, és aconsellable revisar la pòlissa per conèixer amb detall quines són les cobertures.
 • Riscos industrials:
  • les assegurances de risc industrial solen contemplar els danys causats a les instal·lacions per la climatologia, variant en funció de la companyia els llindars mínims en paràmetres com la velocitat del vent o la quantitat d’aigua caiguda perquè es facin càrrec de els danys. En aquest sentit, no sol ser habitual que s’estableixin limitacions pel que fa a l’impacte per calamarsa.
  • Hi ha companyies que, a més dels danys exteriors per impacte de la calamarsa a la nau o altres instal·lacions de l’empresa, es fan càrrec dels danys propiciats per l’entrada d’aigua o calamarsa a l’edificació, sempre que les obertures o finestres estiguessin degudament tancades.
 • Cultius: Com que es tracta d’un risc sistemàtic que cada any afecta les explotacions agràries, la major part de les assegurances agràries l’inclouen a les cobertures. Com a norma general, solen cobrir els aspectes següents:
  • Danys a la producció.
  • Danys a l’arbrat de determinats cultius que poguessin afectar collites venidores.
  • Plantacions joves.
 • Cobertura de danys específics produïts per forces de la natura: hi ha companyies que brinden la possibilitat de contractar els danys específics produïts per fenòmens de la natura, entre els quals hi ha la caiguda de raigs, el vent, la neu, la pluja o la pedra. Per exemple, l’asseguradora Allianz, de la que som mediadors, la inclou juntament amb l’ampliació per robatori i incendi.

  Som Corredors d’Assegurances i us podem assessorar sense compromís per que esteu ben segurs de tenir totes les cobertures que necessiteu, inclòs els danys per pedregada. envieu un correu a albertvalls@rm-assessors.cat, o truqueu al telèfon 972 208 258.