Amb l'objectiu de prevenir delictes com ara evasió d'impostos, frau fiscal i blanqueig de capitals, l'Agència Tributària duu a terme controls rigorosos sobre les operacions bancàries, especialment les transferències, establint límits màxims establerts per llei que requereixen informar sobre això. Destaquem: Transferències d'import superior als 6.000 euros: Les...

La Generalitat de Catalunya ha anunciat l'expropiació d'habitatges buits propietat de grans tenidors. Destaquem el següent: Qui es un gran tenidor d'habitatges ? Es considera gran tenidor persona física o jurídica titular de més de 10 immobles urbans, excloent garatges i trasters, o d’una superfície construïda de...

La qualificació del concurs d'una societat com a culpable pot tenir importants conseqüències per als seus administradors o liquidadors. El Títol X del Reial decret legislatiu 1/2020, de 5 de maig, pel qual s'aprova el text refós de la Llei concursal regula la qualificació del concurs. Aquesta...

Moltes empreses i professionals abonen als seus treballadors un plus de transport, regulat en algunes ocasions per conveni col·lectiu i que suposa una quantitat econòmica dirigida a sufragar el cost que assumeix el treballador per desplaçar-se al seu lloc de treball. El plus de transport són...