En el BOE del 10 de juliol de 2021, s'ha publicat la Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, que aprova mesures molt diverses, de diferent importància, en l'àmbit tributari, i que afecten la gran majoria...

La regulació del teletreball, aprovada al setembre pel Reial decret llei 28/2020, ha culminat mitjançant l'aprovació de la Llei 10/2021, de 9 de juliol, de treball a distància, publicada al BOE del dia 10 de juliol. La nova Llei introdueix canvis mínims en la regulació...

El passat dia 16 va morir a Barcelona als 68 any el nostre mestre i reputat economista José Maria Gay de Liébana, que ens va fer l'honor d'acompanyar-nos i dissertar en la presentació de l’agrupació de les assessories Sanllehí i RM Assessors que va tenir...

Actualment hi ha 13 milions de mascotes registrades a l'Estat Espanyol, de les quals el 93% són gossos i el 6% gats? (font: REIAC). Segons aquest mateix Organisme, la despesa mitja per cada animal es situa entorn dels 1.200 €, dels quals, el 30% van...