La modificació de la Llei concursal inclou novetats a partir del 2023 en matèria d’ajornaments i fraccionaments de deutes tributaris, establint terminis màxims de concessió dels ajornaments i que varien en funció de la garantia. La disposició addicional onzena de la Llei 16/2022, que reforma la...

Els episodis de forta pedregada, com el viscut fa poc temps a La Bisbal d'Empordà, porta a col·lació que la cobertura pels danys causats a cotxes, furgonetes, naus, habitatges o cultius agrícoles no els cobreix el Consorci de Compensació d'Assegurances i la compensació dels danys...

La DGT ha anunciat que notificarà digitalment les multes de trànsit als professionals i a les societats. Encara no teniu certificat digital ? Voleu que us ajudem a vigilar les notificacions electròniques que pengin a la vostra bústia electrònica ?...