Actualment hi ha 13 milions de mascotes registrades a l'Estat Espanyol, de les quals el 93% són gossos i el 6% gats? (font: REIAC). Segons aquest mateix Organisme, la despesa mitja per cada animal es situa entorn dels 1.200 €, dels quals, el 30% van...

Les mesures restrictives de mobilitat, es van aixecant gradualment i segurament ens començarem a plantejar algun viatge, sigui l'època de l'any que sigui. Sabeu que podem assegurar l'assistència en viatge, ja sigui per motius laborals, de lleure o d'estudi?...

Una assegurança de "ciberrisc" us cobreix les responsabilitats civils, les despeses i la pèrdua de beneficis derivades dels fraus informàtics i us dona els serveis necessaris per la prevenció dels atacs i per a la rehabilitació i restitució de la imatge en el cas que...

La garantia de risc cert es tracta d'una assegurança específica per  a persones de més de 65 anys. Podran contractar l'assegurança de garantia de risc cert tant el propi interessat com els seus familiars, inclosos fills o nets. No és una garantia d’estalvi, però és una molt...