Una assegurança de "ciberrisc" us cobreix les responsabilitats civils, les despeses i la pèrdua de beneficis derivades dels fraus informàtics i us dona els serveis necessaris per la prevenció dels atacs i per a la rehabilitació i restitució de la imatge en el cas que...

La garantia de risc cert es tracta d'una assegurança específica per  a persones de més de 65 anys. Podran contractar l'assegurança de garantia de risc cert tant el propi interessat com els seus familiars, inclosos fills o nets. No és una garantia d’estalvi, però és una molt...

Els corredors d'assegurances denuncien a travès de la Coordinadora Independent d'Associacions de Corredors (CIAC) ha denunciat les males pràctiques de la banca a l'hora d'imposar assegurances en els préstecs, crèdits i hipoteques. Els corredors d'assegurances denuncien la mala praxi de la banca. Segons la Coordinadora es...