En l'actualitat i en la immensa majoria dels casos, si vols aconseguir una hipoteca atractiva, el banc t'exigeix contractar diversos productes vinculats, entre els quals destaquen especialment les assegurances. Per tant, l'obligatorietat de contractar les assegurances radica que són necessaris per a obtenir millors condicions. Davant...