Segons el projecte de Llei de pressupostos generals de l'Estat, el 2020 serà l'últim any en que es permetrà aportar i desgravar fins a 8.000 euros als plans de pensions. Està previst que a partir del 2021 no es permeti aportar i desgravar més de...

En l'actualitat i en la immensa majoria dels casos, si vols aconseguir una hipoteca atractiva, el banc t'exigeix contractar diversos productes vinculats, entre els quals destaquen especialment les assegurances. Per tant, l'obligatorietat de contractar les assegurances radica que són necessaris per a obtenir millors condicions. Davant...