El Diari Oficial de la Generalitat del passat 30 de desembre, va publicar el Decret Llei 17/2019 de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge. Va entrar en vigor el passat 31 de desembre. Destaquem el següent:   Haurà de constar l'Índex de referència dels preus de...

En el BOE del 28 de desembre s'ha publicat el Reial decret llei 18/2019 que va entrar en vigor amb caràcter general el dia 29-12-2019, pel qual s'adopten determinades mesures en matèria tributària, cadastral i de Seguretat Social. Destaquem les següents mesures de caràcter fiscal: Estimació...

En el BOE del 28 de desembre s’ha publicat el Reial decret llei 18/2019 que va entrar en vigor amb caràcter general el dia 29-12-2019, pel qual s’adopten determinades mesures en matèria tributària, cadastral i de Seguretat Social. Destaquem les següents mesures en matèria laboral...

La Llei del Cadastre Immobiliari permet que els Ajuntaments demanin al Ministeri d'Hisenda poder modificar els valors cadastrals dels immobles del seu municipi segons els coeficients que estableix-hi la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat en funció de l'antiguitat del cadastre de cada població. Així,...