Segons ens informa el Col·legi d'Administradors de Finques de Girona, s'ha publicat en el DOGC la RESOLUCIÓ DSO/1650/2022, de 26 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de les subvencions del Bo Lloguer Jove, que permetrà que els joves d'entre 18 i...

La impugnació dels acords de les societats de capital (tant SL com SA) és una de les matèries que més conflictes ocasiona en el dret mercantil. A continuació expliquem de forma resumida quins acords són impugnables, qui els pot impugnar així com els seus terminis...

Els treballadors que demorin la seva jubilació podran cobrar un percentatge addicional del 4 % per cada any complet cotitzat des de la data en què es va complir l’edat legal de jubilació. També podran substituir aquest increment per una quantitat a tant alçat per cada...