La presa de decisions financeres és una part essencial de la gestió empresarial. Un dels dilemes més recurrents en emprendre un nou projecte és determinar la font de finançament adequada. Estratègies de finançament amb recursos propis i recursos aliens. Recursos propis: Control i autonomia El finançament propi, també conegut...

S'obre la possibilitat de recuperar interessos pagats en hipoteques vinculades l'índex IRPH. La justícia europea ha sentenciat recentment que els jutges hauran d’analitzar, cas per cas, si la informació proporcionada al consumidor sobre la forma en què es calcula aquest índex (l’IRPH) va ser suficient ja...