L'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) ha emès un comunicat en data de 30 d'abril de 2020,  en relació amb el control de la temperatura tant a empleats com a clients o visitants per part de comerços, centres de treball i altres establiments, partint...

Amb la finalitat de dotar als consumidors i usuaris dels mecanismes que garanteixin els seus drets i la seva protecció, el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març va establir una sèrie de mesures que afecten els drets dels consumidors, en relació, per exemple,...