Publicada la Llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic de la Generalitat de Catalunya que modifica diferents impostos. Aquestes modificacions han estat recollides en la Llei 3/2023 i publicades en el DOG  del 17 de març de 2023. Destaquem les següents modificacions: Impost sobre...

Importants novetats en matèria de pensions, entre les quals destaquen l'increment gradual de les bases màximes de cotització, la creació d'una quota de solidaritat del 6% per als salaris més alts que superin la base màxima de cotització, o la modificació del mecanisme d'equitat intergeneracional...

A RM ASSESSORS avui estem contents perquè un any més hem superat satisfactòriament l'evaluació de l'auditoria i hem obtingut la renovació del certificat de qualitat ISO 9001. Apostem per l'evolució i el canvi cap a la millora. Aportem per oferir als clients un bon servei, millorant contínuament l'eficàcia i l'eficiència del sistema...

Entre les principals línies d'actuació del Pla Anual de Control Tributari i Duaner de 2023, Hisenda posarà el focus a detectar l’economia submergida, especialment en el sector de la rehabilitació i les reformes d'immobles, així com per a la identificació de programari d'ocultació de vendes,...

L'Agència Tributària eleva de 30.000 € a 50.000 € el límit exempt de l'obligació d'aportar garanties en les sol·licituds d'ajornament o fraccionament de deutes tributaris. El Ministeri d'Hisenda ha publicat un projecte d'ordre (document sotmès a tràmit d'audiència i informació pública en data 21 de febrer de 2023)...