Un nou impost es posa en marxa amb efectes des de l'exercici 2020 per part de la Generalitat de Catalunya . Aquest nou impost tractarà sobre les emissions de diòxid de carboni que afecta als titulars del vehicles que les emetin. Es a dir, de...

Aquesta vegada l'ordre d'arribada de la sol·licitud d'inscripció no atorga cap preferència. Per tant, les sol·licituds es poden presentar durant tot el termini. La inscripció prèvia és un tràmit obligatori per poder optar a futures convocatòries d'ajuts extraordinaris per a persones treballadores autònomes individuals o persones...

L'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) ha actualitzat la Guia sobre l'ús de les 'cookies' per incloure algunes novetats sobre el seu tractament. Les noves exigències són obligatòries per a tots els webs que tractin dades personals dels usuaris. Destaquem el següent: Que es una "cookie" ?: Es la informació...