La Generalitat de Catalunya, per Resolució SLT/762/2020, de data 23/3, ha acordat suspendre tota l'activitat assistencial de caràcter no urgent dels centres, serveis i establiments sanitaris de titularitat privada de règim ambulatori i que presten serveis exclusivament de provisió privada. Aquests centres, serveis i establiments...

Mitjançant  el RDLl 3/2020, de 4 de febrer, s'ha incorporat a l’ordenament interior espanyol de diverses directives comunitàries. Destaquem el següents canvis en l'IVA pel que fa als lliuraments intracomunitaris: Entrada en vigor: 1 de gener del 2020. Responsabilitat del venedor: El no compliment de TOTS I...

En el BOE del 28 de desembre s'ha publicat el Reial decret llei 18/2019 que va entrar en vigor amb caràcter general el dia 29-12-2019, pel qual s'adopten determinades mesures en matèria tributària, cadastral i de Seguretat Social. Destaquem les següents mesures de caràcter fiscal: Estimació...

La Llei del Cadastre Immobiliari permet que els Ajuntaments demanin al Ministeri d'Hisenda poder modificar els valors cadastrals dels immobles del seu municipi segons els coeficients que estableix-hi la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat en funció de l'antiguitat del cadastre de cada població. Així,...

Nadal és temps de bons auguris, de bons propòsits, i, sobretot, d'alegria. Des de RM ASSESSORS us desitgem que totes les vostres il·lusions es facin realitat. Bon Nadal i bon any 2020!...