Entre les principals línies d'actuació del Pla Anual de Control Tributari i Duaner de 2023, Hisenda posarà el focus a detectar l’economia submergida, especialment en el sector de la rehabilitació i les reformes d'immobles, així com per a la identificació de programari d'ocultació de vendes,...

L'IVA de determinats aliments i altres productes de primera necessitat ha estat rebaixat o simplement eliminat de forma temporal des del 1 de gener de 2023 per combatre la inflació. El BOE del 28 de desembre va publicar el Reial decret llei 20/2022 que rebaixa l'IVA...

El mes de desembre és habitual obsequiar a treballadors i clients amb les tradicionals cistelles de Nadal, i sorgeixen els dubtes: com tributen les cistelles de Nadal regalades a empleats i clients? És despesa deduïble en l'impost de societats i en l'IRPF? És deduïble l'IVA...

La modificació de la Llei concursal inclou novetats a partir del 2023 en matèria d’ajornaments i fraccionaments de deutes tributaris, establint terminis màxims de concessió dels ajornaments i que varien en funció de la garantia. La disposició addicional onzena de la Llei 16/2022, que reforma la...