Aquesta vegada l'ordre d'arribada de la sol·licitud d'inscripció no atorga cap preferència. Per tant, les sol·licituds es poden presentar durant tot el termini. La inscripció prèvia és un tràmit obligatori per poder optar a futures convocatòries d'ajuts extraordinaris per a persones treballadores autònomes individuals o persones...

L'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) ha actualitzat la Guia sobre l'ús de les 'cookies' per incloure algunes novetats sobre el seu tractament. Les noves exigències són obligatòries per a tots els webs que tractin dades personals dels usuaris. Destaquem el següent: Que es una "cookie" ?: Es la informació...

En el Diari Oficial de la  Generalitat del dia 6 d'agost s'ha publicat el DECRET 75/2020, de 4 d'agost, de turisme de Catalunya, Es regulen tres noves modalitats que possibiliten prestar els serveis turístics d'allotjament: són les àrees d'acollida d'autocaravanes, els allotjaments singulars i les...

El RDLl 3/2020, de 4 de febrer,  va incorporar a l’ordenament interior espanyol diverses directives comunitàries, entre les quals les que afectaven al següents canvis en l’IVA pel que fa als lliuraments intracomunitaris. Destaquem el següent: Entrada en vigor: 1 de gener del 2020. Responsabilitat del venedor:...