Com cada any, en el BOE del dia 23-01-2017 s'ha publicat la Resolució de 19 de gener de 2017, de la Direcció General de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per la qual s'aproven les directrius generals del Pla Anual de Control Tributari i Duaner del 2017,...

Quan es transmet un immoble els ajuntaments cobren l'anomenada plusvàlua, que és un impost que grava l'increment de valor dels terrenys urbans. L'impost es calcula en funció del valor cadastral del solar i del nombre d'anys que hagi transcorregut entre la data de la transmissió...