Segons comenta el diari Expansión d'avui dilluns 2 de gener del 2017, Suïssa s'acomiada a partir d'avui del seu sagrat secret bancari, que li ha permès atreure fortunes durant dècades, però que s'havia esquerdat ja en els últims anys per la pressió internacional. Suïssa, que va...

S'ha publicat en el BOE del dia 29-11-2016 l'Ordre HFP/1823/2016, de 25 de novembre que desenvolupa per a l’any 2017 el mètode de estimació objectiva de l'IRPF i el règim especial simplificat de l'IVA (Mòduls). Destaquem el següent. Impost sobre la renda de les persones físiques: ...

En el BOE del dia 03-12-2016, s'ha publicat el Reial decret-llei 3/2016 pel qual s'adopten mesures en l'àmbit tributari dirigides a la consolidació de les finances públiques i altres mesures de caràcter social. Destaquem: Impost de Societats: Els canvis afecten principalment a les grans empreses i...