En el BOE de l'11 de juliol de 2015 s'ha publicat el Reial decret 634/2015, de 10 de juliol, que va entrar en vigor el següent dia 12, pel qual s'aprova el nou Reglament de l'impost sobre societats adaptat a la Llei 27/2014 de l'impost....

La Unió Europea i Suïssa s'intercanviaran informació dels dipòsits bancaris a partir del 2018. Per tant, tenir els diners a Suïssa serà tant transparent com tenir-los a qualsevol banc d'aquí. Ens els darrers anys Suïssa ja venia donat informació, però sols en casos puntuals ens els...

Les persones que duguin a terme activitats econòmiques poden desgravar per les següents inversions: Inversions en instal•lacions mediambientals: Deducció del 8% del capital invertit. Creació d’ocupació per a treballadors amb discapacitat: 9.000 o 12.000 € per cada persona/any d’increment de plantilla de treballadors minusvàlids. Despeses en recerca i...