Segons una informació publicada pel diari Cinco Dias el oassat 3 de juny, El BCE preveu que els tipus continuïn en zero o pròxims a aquest nivell durant els propers tres anys. I és que d'acord a les dades aportades, l'euríbor a tres mesos romandrà...

Segons un informació rebuda del nostre proveïdor de serveis financers independents, ARGENTA PATRIMONIOS, La Borsa té davant seu una important zona de resistència a partir del 9.400 punts que veurem si els pròxims dies pot arribar a superar . Si els supera, hem d'estar expectants,...