Si una empresa necessita diners per fer una inversió, per exemple, per comprar una furgoneta, una màquina o un edifici industrial, li solen proposar com alternativa demanar un préstec o fer un lísing, també anomenat "arrendament financer".  A l'hora de decidir caldrà tenir en compte...

En el BOE del dia 20 d'octubre s'ha publicat l'Ordre AHP/2178/2015 que incrementa fins a 30.000,00 € l'import dels deute que l'Agència Tributària podrà fraccionar o ajornar sense que calgui aportar cap garantia. Destaquem: El deute han de ser  amb l'Agència Estatal d'Administració tributària per tributs...