En el BOE del dia 20 d'octubre s'ha publicat l'Ordre AHP/2178/2015 que incrementa fins a 30.000,00 € l'import dels deute que l'Agència Tributària podrà fraccionar o ajornar sense que calgui aportar cap garantia. Destaquem: El deute han de ser  amb l'Agència Estatal d'Administració tributària per tributs...

En el BOE de l'11 de juliol de 2015 s'ha publicat el Reial decret 634/2015, de 10 de juliol, que va entrar en vigor el següent dia 12, pel qual s'aprova el nou Reglament de l'impost sobre societats adaptat a la Llei 27/2014 de l'impost....

La Unió Europea i Suïssa s'intercanviaran informació dels dipòsits bancaris a partir del 2018. Per tant, tenir els diners a Suïssa serà tant transparent com tenir-los a qualsevol banc d'aquí. Ens els darrers anys Suïssa ja venia donat informació, però sols en casos puntuals ens els...