Si una empresa necessita diners per fer una inversió, per exemple, per comprar una furgoneta, una màquina o un edifici industrial, li solen proposar com alternativa demanar un préstec o fer un lísing, també anomenat "arrendament financer".  A l'hora de decidir caldrà tenir en compte...

En aquest curs 2015 - 2016 el Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària, en col·laboració amb la Universitat de Girona,  està duent a terme  la 5ª edició del Diploma d'Especialització, "Sector Immobiliari - Aicat", que es un curs de formació homologat per la Generalitat de...

Recordem que a partir del dia 1 de gener del 2016 la retenció a practicar sobre la renda dels lloguers serà del 19%, enlloc del 19,5%, com fins ara. Estem parlant de la retenció a compte de l'Impost sobre la Renda que venen obligats a practicar...

Segons publica avui  El Mundo, el maig passat Suïssa i la Unió Europea varen arribar a un acord per intercanviar informació, no tant sols d'interessos i dividends, si no, també, dels saldos dels comptes bancaris i dels guanys derivats de la venda d'actius financers. En conseqüència,...

En el BOE del dia 20 d'octubre s'ha publicat l'Ordre AHP/2178/2015 que incrementa fins a 30.000,00 € l'import dels deute que l'Agència Tributària podrà fraccionar o ajornar sense que calgui aportar cap garantia. Destaquem: El deute han de ser  amb l'Agència Estatal d'Administració tributària per tributs...