El mes de desembre és habitual obsequiar a treballadors i clients amb les tradicionals cistelles de Nadal, i sorgeixen els dubtes: com tributen les cistelles de Nadal regalades a empleats i clients? És despesa deduïble en l'impost de societats i en l'IRPF? És deduïble l'IVA...

La modificació de la Llei concursal inclou novetats a partir del 2023 en matèria d’ajornaments i fraccionaments de deutes tributaris, establint terminis màxims de concessió dels ajornaments i que varien en funció de la garantia. La disposició addicional onzena de la Llei 16/2022, que reforma la...

Recordem algunes de les actuacions que es poden tenir en compte abans de final d'any per alleugerir la factura la renda del 2021....