En el BOE del 29 de desembre s'ha publicat el Reial Decret Llei 27/2018 en el que s'adopten determinades mesures en matèria tributària i cadastral. Destaquem el següent: Prestacions de maternitat i paternitat: Es declaren exemptes de IRPF tant les prestacions de la Seguretat Social com...

Els recordem que d'acord amb l’Ordre Ministerial HFP/816/2017 del 30 d'agost de 2017, hi ha l'obligació de presentar la declaració informativa, model 232, en cas que determinats contribuents efectuïn certes operacions en que les parts tinguin algun tipus de vinculació entre elles o estiguin relacionades amb paradisos fiscals. Resumim...