La qualificació del concurs d'una societat com a culpable pot tenir importants conseqüències per als seus administradors o liquidadors. El Títol X del Reial decret legislatiu 1/2020, de 5 de maig, pel qual s'aprova el text refós de la Llei concursal regula la qualificació del concurs. Aquesta...

És molt important que les empreses familiars defineixin els seus objectius i la política d'actuació en diferents àrees, des de la relativa a l'estratègia de negoci com a la financera, passant per la inclusió o no de nous socis (familiars o estranys), així com la...

El Consell General d'Economistes avisa de l'alt risc que incrementin les insolvències els anys 2022 i 2023 i no descarta que es superin els 10.000 concursos Segons el  Consell General d’Economistes es preveu un increment de les insolvències empresarials del 20% aquest any a Espanya, que suposa...