El passat 26 de setembre va entrar en vigor l'esperada reforma de la Llei concursal que modifica al procediment de segona oportunitat i estableix una doble oportunitat d’exhoneració de deutes. Destaquem el següent: En què consisteix la segona oportunitat? La normativa concursal regula el mecanisme denominat de "segona...

La impugnació dels acords de les societats de capital (tant SL com SA) és una de les matèries que més conflictes ocasiona en el dret mercantil. A continuació expliquem de forma resumida quins acords són impugnables, qui els pot impugnar així com els seus terminis...